© Getty Images/iStockphoto

195 Vlaamse gemeentes kampen met huisartsentekort

In Vlaanderen zijn er 195 gemeentes waar er een krapte is aan huisartsen. Dat meldt het Agentschap Zorg en Gezondheid. Vorig jaar waren er nog 199 prioritaire gemeentes. Het is voor het eerst dat dat aantal niet stijgt.

In een prioritaire gemeente zijn er minder dan 90 huisartsen per 100.000 inwoners of minder dan 125 in dunner bevolkte gebieden. In 2018-2019 zijn er 195 prioritaire gemeentes, terwijl dat er een jaar eerder nog 199 waren en in 2016-2017 185.

“Dat het aantal huisartsarme gemeentes afneemt, is bemoedigend”, reageert Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen. “We zien ook jaar na jaar een toename van het aantal huisartsen en huisartsen in opleiding.” Toch zijn de cijfers verre van ideaal, stelt het Agentschap Zorg en Gezondheid. Het grote probleem voor de krapte is de vergrijzing. Een groot aandeel van de huisartsen is ouder dan 50 jaar en staat aan het einde van zijn/haar carrière. De uitstroom is bovendien veel groter dan de instroom.

Er bestaan al een aantal aanmoedigingssystemen en die wil minister Vandeurzen verder verfijnen. Zo kunnen huisartsen die zich in zo’n prioritaire of huisartsarme gemeente vestigen, een aanmoedigingspremie van 20.000 euro krijgen.

Bedoeling is dat het agentschap tegen eind volgend jaar de criteria van een prioritaire gemeente verfijnt om te bepalen waar er echte huisartsentekorten zijn. Daarbij wordt gekeken naar de reële zorgbehoefte in de regio en naar de manier waarop huisartsen georganiseerd zijn. “Zo zouden we de vestigingspremie beter kunnen inzetten en de huidige ondersteuning kunnen uitbreiden met bijvoorbeeld praktijkassistenten en andere praktijkondersteuning. Dat past in de hervorming van de eerste lijn, waardoor huisartsen en zorgaanbieders beter gaan samenwerken”, besluit woordvoerder Joris Moonens.

Partner Content