© Getty Images/iStockphoto

4 afwezigen op 10 langer dan een jaar ziek

Leen Baekelandt
Leen Baekelandt Journaliste Plusmagazine.be

Het absenteïsme blijft ook in 2018 stijgen. Er is opnieuw een sterke stijging bij langdurig afwezigen. 41% van de afwezigen in de privésector is langer dan een jaar ziek. En die stijging in het aantal langdurig afwezigen komt voor bij oud én jong.

Ook in de eerste helft van 2018 zet de bijna continue stijging van het absenteïsme in de Belgische privésector sinds 2001 zich door. Het totale ziektepercentage voor bedrijven tot 1000 werknemers evolueerde van 6,70% in de eerste helft van vorig jaar naar 6,93% in de eerste helft van dit jaar.

Terwijl het middellange ziektepercentage (van 1 maand tot 1 jaar) op hetzelfde niveau bleef, kende het lange ziektepercentage (langer dan 1 jaar) een stijging met 4% en het korte ziektepercentage (minder dan 1 maand) een stijging met 6%.

Steeds meer zieken lang afwezig

Lange afwezigheden bepalen steeds meer het totale absenteïsme. In 2001 bedroeg het aandeel lange afwezigheden nog 25% van het totale ziektepercentage, in 2018 is dat al 41% (telkens eerste helft van het jaar). Dit betekent dat op een gemiddelde werkdag in 2001 1 op de 4 afwezige werknemers sinds langer dan een jaar thuis was. In 2018 is al bijna 1 op de 2 afwezigen langer dan een jaar ziek.

Bij 50-plussers is dit aandeel lange afwezigheden het hoogst (60% versus 29% bij 30-49 jarigen en 5% bij werknemers jonger dan 30), maar ook arbeiders (46% versus 34% bij bedienden) hebben met veel lange afwezigheden te maken.

Ook meer en meer jongere werknemers langdurig afwezig

Het aandeel lange afwezigheden is dan wel het hoogst bij de oudste werknemers, de stijging sinds 2001 is verhoudingsgewijs sterker in de jongere leeftijdsgroepen.

Heidi Verlinden, HR Research Expert Securex: “Een verklaring voor de sterke evolutie van het langdurig absenteïsme ligt dus niet alleen bij de proportioneel groeiende groep oudere werknemers die altijd al meer lange afwezigheden telde (door ouderdomsziektes, maar ook slijtage door jarenlang werken in een fysiek zware job). Daarnaast zijn ook psychosociale problemen in belang gestegen als oorzaak van lange afwezigheden.”

Verwachting dat stijging langdurig absenteïsme zal vertragen

Heidi Verlinden: “We verwachten een minder sterke stijging dan de voorgaande jaren omdat we in de eerste helft van dit jaar een toename zien van het aantal verzoeken tot re-integratie door werkgevers en adviserend geneesheren. Bij ruim de helft van de verzoeken leidt dit wel nog tot een ontslag om medische redenen, en dus niet tot re-integratie bij de huidige werkgever. Maar dit is alvast beter dan arbeidsongeschikt blijven, want het opent mogelijkheden voor een job elders.”

Over het onderzoek

Deze absenteïsmecijfers zijn representatief voor bedrijven tot 1000 werknemers in de Belgische privésector. De steekproef in de eerste helft van 2018 bestaat uit 25.542 werkgevers en 201.976 werknemers uit de privésector.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content