© Getty Images/iStockphoto

Aantal nieuwe gevallen van kanker blijft toenemen

Na de coronabarometer heeft ons land ook een eigen kankerbarometer. De Stichting tegen Kanker maakte een uitgebreide stand van zaken op en ijvert voor een nieuw nationaal Kankerplan. Tegen 2025 verwachten experten 75.000 kankerdiagnoses. Het goede nieuws: maar liefst 40 % daarvan zijn te vermijden.

Een haarscherp overzicht van hoe het vandaag in ons land gesteld is met de preventie, screening, behandeling en zorgen bij alle mogelijke vormen van kanker. Dat is het opzet van de Kankerbarometer waarvoor de Stichting de handen in elkaar sloeg met Sciensano, het Kankerregister en het College voor Oncologie. Daarvoor werden ruim 79 experten uit verschillende instellingen en 600 patiënten en hun omgeving bevraagd. Dit jaar zullen naar schatting ruim 70.000 landgenoten een slecht nieuwsgesprek krijgen met een kankerdiagnose. Die evolutie gaat al een tijdje in stijgende lijn. België positioneert zich qua kankerincidentie op de 4de plaats in de Europese Unie.

Aantal nieuwe gevallen van kanker blijft toenemen

Preventie loont

Een groot deel van die kankers kan voorkomen worden door een gezonde levensstijl. De belangrijkste boosdoeners zijn roken, gevolgd door ongezonde voeding, alcoholgebruik en overgewicht. Meer inzetten op preventie is een must. De kankerbarometer pleit ervoor om rokers beter te begeleiden bij rookstop en meer in te zetten op kwetsbare groepen die vaak minder goed geïnformeerd zijn over gezondheid.

Fijner screenen

Qua screening scoort ons land goed met de bevolkingsonderzoeken naar borst-, baarmoederhals- en dikke darmkanker, al is ook hier nog heel wat ruimte voor verbetering. Zo moeten meer mensen aangemoedigd worden om aan deze opsporingsonderzoeken deel te nemen. Nieuwe screenings zoals naar long-, prostaat-, huidkanker zouden best ook uitgerold worden om deze tumoren in een vroeger stadium te ontdekken. Daarnaast moeten de screenings fijnmaziger worden. Bij vrouwen zou de opsporing van borstkanker beter moeten afgestemd worden op het risicoprofiel. Vrouwen met een laag risico hoeven dan minder vaak onder de scanner terwijl hoog risico profielen net een grondiger opvolging krijgen.

Aantal nieuwe gevallen van kanker blijft toenemen

Nationaal netwerk

Uit de barometer blijkt ook dat patiënten veel beter geïnformeerd en betrokken willen worden bij hun behandelingsmogelijkheden, zodat ze meer zelfstandige keuzes kunnen maken.

Opvallend is ook dat experten aangeven dat er nood is aan een soort nationaal netwerk voor oncologie zodat artsen meer toegang krijgen tot alle lopende studies. Dat is zeker een must bij zeldzame kankers en meer complexe behandelingen.

Amper de helft van de overleden kankerpatiënten deed een beroep op palliatieve zorgen. Bij 18 % daarvan werden die pas opgestart in de dagen voor hun overlijden. De financiering van palliatieve zorgen, de toegang ertoe en het gesprek daarover zou veel vroeger in het zorgtraject moeten geïntegreerd worden.

Om al die werkpunten te realiseren, roept de Stichting tegen Kanker de overheid op om een nieuw nationaal Kankerplan uit te werken.

Partner Content