© iStock

Als patiënt een vertegenwoordiger of een vertrouwenspersoon aanduiden

Leen Baekelandt
Leen Baekelandt Journaliste Plusmagazine.be

Je kan zelf opkomen voor je rechten als patiënt, je laten bijstaan door een vertrouwenspersoon of een vertegenwoordiger aanstellen die in jouw plaats beslissingen kan nemen over jouw gezondheid.

Een vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon is iemand die je zelf kiest. Het is immers niet altijd eenvoudig als je bijvoorbeeld een zware diagnose te horen krijgt, om het hoofd koel te houden en alle informatie die de zorgverstrekker daarna nog geeft, te verwerken. Het kan op zo’n momenten heel nuttig zijn een vertrouwenspersoon mee te nemen of te vragen of jouw vertrouwenspersoon informatie voor je wil inwinnen.

Net zoals tegenover jou, heeft de zorgverlener ook bepaalde plichten tegenover jouw vertrouwenspersoon. Als jij weigert om zelf geïnformeerd te worden, moet de arts je vertrouwenspersoon informeren en moet hij je vertrouwenspersoon raadplegen vóór hij beslist om jou tegen je wil in toch te informeren.

Wanneer de beroepsbeoefenaar je informatie onthoudt omdat hij denkt dat die informatie je gezondheid kan schaden, zal hij de informatie meedelen aan je vertrouwenspersoon.

Een vertrouwenspersoon kan dus informatie inwinnen, maar kan geen beslissingen nemen in jouw plaats.

Op de website van de FOD Volksgezondheid kan je een standaardformulier vinden om een vertrouwenspersoon aan te duiden (rechter kolom bij ‘Meer over dit thema)

Een vertegenwoordiger

Jammer genoeg zijn er ook situaties waarbij je als patiënt niet (meer) in staat bent om zelf voor je rechten als patiënt op te komen (coma, dementie,...). Dan zal een vertegenwoordiger in jouw plaats beslissen over je gezondheid, bijvoorbeeld over het al dan niet verder zetten van de behandeling. Je duidt best zelf een vertegenwoordiger aan. Ook daartoe vind je een formulier op de website van de FOD Volksgezondheid (rechter kolom bij ‘Meer over dit thema). Je vindt er trouwens ook een formulier om deze aanstelling te herroepen.

Duid je zelf geen vertegenwoordiger aan, dan bepaalt de wet de volgorde:je huwelijks- of samenwonende partner, je meerderjarige kinderen, je ouders, je meerderjarige broers en zussen, je behandelende arts.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content