© iStock

Basisondersteuningsbudget voor 6.200 Vlamingen met een handicap

Leen Baekelandt
Leen Baekelandt Journaliste Plusmagazine.be

Personen met een handicap krijgen vanaf september 2016 een basisondersteuningsbudget, zo besliste de Vlaamse regering op 26 februari. Het basisondersteuningsbudget (BOB) is een nieuwe Vlaamse tegemoetkoming voor personen met een handicap en een vastgestelde ondersteuningsnood. Het gaat om 300 euro per maand die ze vrij kunnen gebruiken.

Het basisondersteuningsbudget (BOB) laat de persoon met een handicap en zijn netwerk toe zorg in te kopen en deze te organiseren zoals hij wenst, bijvoorbeeld met de hulp van reguliere diensten, vrijwilligers en informele hulp. Het is een financiële steun voor wie de zorg thuis organiseert en een erkenning voor mantelzorgers. Jo Vandeurzen, Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “Met het BOB krijgen personen met een handicap de regie van hun zorg in handen. Ze zijn vrij hun ondersteuning te organiseren naar hun wensen. Dat is een cruciaal uitgangspunt in de persoonsvolgende financiering. Voor elke persoon met een handicap die ondersteuning nodig heeft, wordt op termijn een basispakket aan bijstand gegarandeerd.”

Stapsgewijs

Naar schatting 6.200 volwassen Vlamingen met een handicap krijgen vanaf september 2016 dit maandelijkse budget. In een eerste fase gaat het basisondersteuningsbudget naar volwassenen die bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) al langer gekend zijn met een vraag naar ondersteuning, maar vandaag nog geen ondersteuning vanwege het VAPH krijgen. Zij hebben uiteenlopende zorgnoden en staan al meer dan een jaar geregistreerd op de zogenaamde ‘Centrale Registratie Zorgvragen’-databank van het VAPH. Volgend jaar zal het basisondersteuningsbudget ook ter beschikking worden gesteld van ongeveer 16.000 minderjarigen en jongeren met een handicap.

Vrije keuze

Wie het basisondersteuningsbudget krijgt, kiest volledig zelf waar hij het aan spendeert en hoeft voor die vrije besteding geen verantwoording af te leggen. Mensen met een handicap beslissen zelf wat zij nodig hebben en wie hen die zorg verstrekt.

Wie recht heeft op een BOB zal automatisch gecontacteerd worden door de zorgkas waarbij hij is aangesloten en vanaf september het basisbudget op zijn rekening gestort krijgen. Mensen hoeven dus zelf geen stappen te zetten.

Wie in Brussel woont en recht heeft op een BOB, zal zich zonder wachttijd kunnen aansluiten bij een zorgkas.

Het zijn de zorgkassen die het basisondersteuningsbudget uitbetalen. Zij staan ook al in voor de bestaande tegemoetkoming van de Vlaamse zorgverzekering en betalen vanaf volgend jaar ook de ’tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden’ (THAB).

De voorwaarden voor een basisondersteuningsbudget:

  • Geregistreerd staan op de databank Centrale Registratie Zorgvragen van het VAPH op 31 december 2014 én nog steeds op 1 januari 2016;
  • Nog geen niet-rechtstreeks toegankelijke ondersteuning van het VAPH hebben ontvangen;
  • Aangesloten zijn bij een zorgkas:
  • Ouder dan 25: verplichte aansluiting voor 50 of 25 euro per jaaro
  • Brussel: aansluiting is vrijwillig, maar noodzakelijk voor een BOB

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content