© Getty Images/Science Photo Library RF

Betere zorgen dankzij een vaste huisarts

Een vaste huisarts bij wie je een Globaal Medisch Dossier (GMD) hebt, is belangrijk voor de opvolging van je gezondheid omdat op die manier iemand het overzicht houdt. Wanneer je door je huisarts verwezen wordt naar een specialist, verwacht die huisarts hiervan een verslag, al loopt die communicatie in de praktijk helaas niet altijd zo gesmeerd.

Het loopt nog moeizamer als je zonder verwijzing, dus rechtstreeks, de tweede lijn of een specialist opzoekt. “Patiënten gaan er van uit dat wij als huisarts automatisch op de hoogte zijn van alle onderzoeken, diagnoses, voorschriften of behandelingen die ze bij een specialist kregen, maar dat is niet altijd het geval. Wij worden soms compleet in het ongewisse gelaten of krijgen de informatie pas laattijdig door. Dat kan voor gevaarlijke situaties zorgen wanneer je als huisarts bijvoorbeeld niet op de hoogte bent van bepaald medicatiegebruik”, signaleert huisarts Maaike Verbeke.

Dat die belangrijke informatie niet altijd even vlot doorstroomt, heeft met verschillende problemen te maken. “Er is nog altijd een kleine minderheid van specialisten die geen verslag opmaakt van zijn consultatie met de patiënt. Daarnaast speelt er ook een IT-obstakel. Specialisten en huisartsen hanteren verschillende softwaresystemen die onderling niet compatibel zijn. Specialisten zijn zich daar niet altijd van bewust. Voor specialisten is het soms heel omslachtig en tijdrovend om brieven te genereren vanuit hun dossiersysteem, waardoor ze de brieven niet of laattijdig opmaken. Door bepaalde IT instellingen komen de brieven niet altijd rechtstreeks terecht in het dossier van de patiënt, maar zijn ze enkel consulteerbaar op een beveiligd platform zoals COZO, waarna de huisarts vervolgens de brieven zelf in de dossiers moet binnentrekken. Veel handiger zou zijn als de brieven rechtstreeks naar de beveiligde mailbox van de huisarts worden verzonden. Helaas belanden verslagen ook nog wel eens in de mailbox van de verkeerde huisarts.”

Medisch shoppen

Wie een vaste huisarts heeft waar hij een GMD heeft, loopt hier natuurlijk minder risico op. “Toch zien we nog regelmatig mensen die bij meerdere huisartsen tegelijk aankloppen. Zo vertelde een patiënt me onlangs dat hij een huisarts had die hij raadpleegde voor psychische klachten, een tweede voor zijn diabetes en een derde voor dermatologische klachten. Onderling waren die dokters niet op de hoogte van de verschillende behandelingen”, vertelt dr. Verbeke. “Ik stel nieuwe patiënten systematisch de vraag om een GMD af te sluiten. Zo is er maar één arts verantwoordelijk voor de opvolging. Hebben ze elders een GMD, dan vraag ik hen actief om te kiezen voor opvolging bij 1 vaste huisarts. Medisch shoppen tussen artsen is echt af te raden want zo heeft niemand nog een compleet overzicht.”

Doorverwijsbrief

Als patiënt kan je ook zelf iets doen om de communicatie tussen je artsen te bevorderen. “We merken dat heel wat mensen aan hun specialist vragen om een verslag te sturen naar hun huisarts. Dat is een goed idee maar het vormt jammer genoeg nog niet altijd een garantie dat het gebeurt. Wat zeker ook helpt is om altijd eerst de huisarts te raadplegen in plaats van ineens naar de specialist te trekken. Dat voorkomt niet alleen een pak overbodige onderzoeken die de maatschappij handenvol geld kosten. In heel wat gevallen kan de huisarts al een behandeling opstarten en je indien nodig naar een specialist sturen met een doorverwijsbrief. De kans is dan veel groter dat de specialist nadien ook een verslag hiervan aan de huisarts bezorgt dan wanneer je rechtstreeks naar het ziekenhuis gaat. Zonder die medische verslagen varen wij als huisarts toch een beetje blind.”

Partner Content