© G.F.

Bionische arm in opmars

De nieuwe generatie ‘bionische kunstarmen’ komt heel dicht in de buurt van een echt lidmaat. In het UZ Gent combineerden ze twee vernieuwende technieken tot een slimme armprothese die je rechtstreeks met je gedachten kan aansturen. Deze aanpak is ook erg interessant voor wie kampt met fantoompijn.

Hoe werkt het?

Eerst wordt een titaniumschroef doorheen de huid in het bot van de schouder bevestigd. Deze operatietechniek heet de osseo-integratie. Daarop komt nadien een fixatiepen waarop de prothese gemakkelijk kan vastgeklikt worden. De prothese kan op die manier met een hand worden aan- en uitgetrokken.

Revalidatiearts dr. Sybille Geers (UZ Gent): “Intussen worden ook de zenuwrestanten getransfereerd en dat is erg vernieuwend tegenover vroeger. De zenuwen op het amputatie-uiteinde die normaal naar de hand lopen worden omgeleid en gekoppeld aan spieren in de bovenarm en de borststreek.

Vanop deze nieuwe locatie kunnen deze zenuwen nog steeds dezelfde signalen doorgeven maar dit keer aan de prothese in plaats van aan een echte hand.

Dat maakt het mogelijk dat een patiënt door eenvoudigweg te denken aan bewegingen zoals het openen en sluiten van de hand, zijn prothese intuïtief kan sturen. Daardoor werkt de prothese effectiever en sneller dan de klassieke modellen waarbij de bediening veel trager verloopt en de patiënten zich heel sterk moeten concentreren. Zo’n ‘herbezenuwing’, waarbij de zenuwen dus naar een andere plaats op het lichaam worden getransfereerd, zorgt ook voor veel minder fantoompijn. “

Oefenen

Een prothese besturen met je gedachten lukt niet vanzelf. Het vraagt ongeveer een jaar van intensief trainen onder meer via computeroefeningen en een oefenkunstarm om de juiste zenuwsignalen te leren activeren. Daarbij wordt ook gaming technologie ingezet om die bewegingen opnieuw te automatiseren. Er is nog veel meer vooruitgang op til. Zo liggen er plannen klaar voor prothesen die voelen met behulp van sensortechnologie. Voornaamste struikelblok bij al deze ontwikkelingen is – voorlopig- het dure prijskaartje.

Praktisch: Steun revalidatiepatiënten! Het UZ Gent en de Koning Boudewijnstichting hebben een project lopen om een slimme oefen kunstarm aan te kopen voor de revalidatie en zoeken hiervoor fondsen. Meer info: www.orthopedie.be/actie help trainen bionische kunstarm.

Partner Content