© Getty Images/iStockphoto

Borstreconstructie met eigen weefsel binnenkort betaalbaar?

Leen Baekelandt
Leen Baekelandt Journaliste Plusmagazine.be

De Nationale Commissie Artsen Ziekenfondsen (medico-mut) heeft een akkoord bereikt over een betere terugbetaling van borstreconstructies met eigen weefsel na borstverwijdering ten gevolge of ter preventie van kanker. Dat meldt het Riziv maandagavond. Esthetische supplementen worden helemaal verboden en de persoonlijke tussenkomst van de patiënt vermindert.

Ieder jaar ondergaan ongeveer 1.500 vrouwen zo’n ingreep, en de voorbije jaren was vastgesteld dat daarbij aanzienlijke supplementen werden aangerekend. Bovenop de klassieke supplementen werden ook zogenaamde esthetische supplementen aangerekend, ook op tweepersoonskamers, waardoor vrouwen geconfronteerd werden met eigen bijdragen van soms meer dan 5.000 euro. Anderzijds voerden de plastisch chirurgen aan dat de honorering ontoereikend was.

Geen esthetische supplementen meer

Het akkoord bevat een betere terugbetaling van deze ingrepen, een betere transparantie van de aanrekenbare kosten en de invoering van een aantal kwaliteitseisen. Zo komt er een verbod op esthetische supplementen, worden de terugbetaalde honoraria voor de chirurgen aangepast aan de complexiteit en de duur van de ingreep, en kunnen geen supplementen worden aangerekend op tweepersoonskamers. Daarnaast zal de patiënte uiterlijk 7 dagen voor de ingreep een schriftelijk bestek ontvangen komt er een beperking van voorschotten tot een bedrag van 1.250 euro.

De financiële impact van de verhoogde tussenkomst van de verzekering bedraagt 2,2 miljoen euro. De persoonlijke tussenkomsten van de patiënten worden met een zelfde bedrag verminderd. De inkomsten van de chirurgen blijven op hetzelfde niveau.

De overeenkomst zal zo snel mogelijk op de agenda van het verzekeringscomité van het Riziv worden geplaatst en vervolgens aan de ziekenhuizen ter goedkeuring worden voorgelegd, klinkt het nog.

Financiële argumenten weerhouden patiënten van reconstructie

Regeringspartij N-VA is tevreden dat er eindelijk een akkoord is. “Dit type reconstructie werd niet volledig terugbetaald door de ziekteverzekering. Wie hiervoor koos, moest dus een groot bedrag zelf ophoesten en kwam daardoor vaak in financiële problemen of eindigde ongewild soms zonder reconstructie. Daarom hebben wij ondertussen al meer dan een jaar politieke druk uitgevoerd op de minister”, zegt N-VA-Kamerlid An Capoen in een persbericht.

Ook beperking supplementen laboratoria

De medico-mut heeft maandag ook een voorstel van koninklijk besluit goedgekeurd over een beperking van het aanrekenen van supplementen door laboratoria. Uit de praktijk blijkt namelijk dat een aantal laboratoria voor ambulante verstrekkingen administratieve supplementen aanrekenen aan de patiënten. Anderzijds rekenen laboratoria supplementaire honoraria aan voor het materiaal gebruikt bij het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker.

In het ontwerp, dat nog moet worden overgemaakt aan de minister van Volksgezondheid, staat nu dat er geen geen supplementaire honoraria aangerekend mogen worden op de forfaitaire honoraria voor klinische biologie, geen administratieve onkosten of kosten voor bloedafname, geen supplementen bij genetische onderzoeken en geen supplementen bij de opsporing van baarmoederhalskanker. Parallel wordt de terugbetaling voorzien voor het specifieke materiaal gebruikt bij het onderzoek. Supplementen door niet of partieel geconventioneerde zorgverleners zijn enkel mogelijk indien de patiënten op voorhand op de hoogte werden gebracht.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content