Brussel werkt aan op maat gesneden plan voor de gezondheidszorg

De Brusselse ministers Guy Vanhengel en Didier Gosuin hebben het overleg opgestart met de gezondheidssector over een nieuw Gezondheidsplan voor Brussel. Door de zesde staatshervorming heeft de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) er immers een pak bevoegdheden bijgekregen.

Hulp aan personen met een handicap, ziekenhuisbeleid, ouderenbeleid, geestelijke gezondheidszorg zijn maar enkele van de bevoegdheden die de GGC van de federale overheid heeft overgenomen. Ook al zijn niet alle middelen mee overgedragen, het budget van de GGC wordt daarmee ruim tien keer groter. De bevoegheidsoverdracht biedt echter de kans om het zorgaanbod in Brussel nog beter af te stellen op de noden van de Brusselse patiënt.

Die noden zijn goed in kaart gebracht door het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn in Brussel. Het hoofdstedelijk gewest kent, dankzij het hoge geboortecijfer, een jonge bevolking. De zorg voor kinderen en jongeren zal daarom in het plan een belangrijke plaats innemen. De vergrijzing slaat in Brussel dan weer minder snel toe dan elders in het land, wat Brussel wat meer tijd geeft om de vergrijzingsboom op te vangen. In het plan zal aandacht zijn voor alternatieve vormen van huisvesting voor zorgbehoevende ouderen.

Verontrustend is dat één op vijf in Brussel medische zorgen uitstelt om financiële redenen. Bij eenoudergezinnen is dat ruim één op drie. Brussel kent relatief meer mensen met geestelijke gezondheidsproblemen dan de andere gewesten. Brusselaars gaan ook sneller naar het ziekenhuis dan naar de huisarts, al doet dat fenomeen zich ook in andere steden voor. Minister Vanhengel wees op het belang van een goed werkende (tweetalige) wachtdienst voor de huisartsen en wil die goed onder de bevolking promoten.

De gezondheidszorgsector is ook economisch belangrijk in Brussel, want ze is goed voor tien procent van de werkgelegenheid in het gewest. Bovendien heeft ze een aantrekkingskracht die de gewestgrenzen overschrijdt: niet-Brusselaars zijn goed voor zowat vier op de tien ziekenhuisopnames in de Brusselse ziekenhuizen.

De bevoegde GGC-ministers zullen de komende maanden overleg plegen met de sector en met andere bevoegde overheden en hopen in september met de grote lijnen van hun plan naar het parlement te kunnen stappen.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content