Chronische bronchitis botst vaak op onbegrip

Zes op tien patiënten met COPD (Chronisch obstructief longlijden), beter bekend als chronische bronchitis voelen zich door hun omgeving vaak onbegrepen. De aandoening zorgt er zelfs voor dat ze sociaal geïsoleerd raken en een hogere kans lopen op een depressie.

Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de socialistische mutualiteiten die een sensibiliseringscampagne hebben gevoerd rond deze ziekte. COPD treft naar schatting 3 op 100 Vlamingen. De ziekte komt vaker voor bij 40-plussers. De voornaamste oorzaken zijn roken, luchtvervuiling, erfelijkheid en blootstelling aan giftige stoffen. Wie af te rekenen krijgt met een chronische bronchitis ervaart symptomen zoals kortademigheid, piepende ademhaling, benauwdheid, hoesten, slijmvorming en vermoeidheid.

Zowat iedereen ondervindt problemen bij het uitoefenen van hun job. Bij 1 op de 5 leidt het zelfs tot permanente arbeidsongeschiktheid. De meeste patiënten moeten minstens eenmaal per jaar in het ziekenhuis worden opgenomen. Meestal komt COPD niet alleen voor, maar in combinatie met andere chronische kwalen.

Depressies

Een van de voornaamste klachten bij mensen met COPD is het gebrek aan begrip. Zeker wanneer de symptomen nog niet veelvuldig voorkomen en de ziekte vrij onzichtbaar blijft voor de buitenwereld, is dat het geval. Maar liefst 60 % van de ondervraagden met COPD zegt dat zijn familie en vrienden weinig steun verlenen en amper inzicht hebben in de ziekte.

De impact van deze ongeneeslijke aandoening is nochtans verstrekkend. De symptomen maken fysiek, sociaal, psychologisch en financieel kwetsbaar. Ze piekeren veel over het onzekere verloop van hun ziekte en kampen regelmatig met depressies. Het gebruik van antidepressiva is zelfs verdubbeld.

COPD kan niet worden genezen maar toch is een snelle herkenning en diagnose belangrijk om de voortgang van de ziekte zoveel mogelijk af te remmen.

Meer info over behandelingen en diagnose? www.longweb.be

Partner Content