© Getty Images

Coronasymptomen? Doe de online test.

Plusmagazine.be Onlineredactie

Voortaan kan je zelf nagaan of een coronatest zinvol is aan de hand van de online “Self Assessment Testing”-tool. Wanneer dit het geval is, kan je een testcode aanmaken. Op die manier wil de overheid de druk op de huisartsen verlichten.

Door het stijgend aantal besmettingen de voorbije dagen, werden zij overstelpt met vragen om getest te worden, waardoor de reguliere zorg in het gedrang komt.

Vorige week kondigde het coronacommissariaat al aan dat je niet meteen zelf moet bellen naar de huisarts wanneer je een hoogrisicocontact hebt gehad met een besmet persoon. Samen met de anonieme online vragenlijst, moet deze maatregel ervoor zorgen dat de werkdruk op de huisartsen vermindert.

Enkel advies

Op de site mijngezondheid.be kan je de Self Assessment Testing (SAT) vinden. Er wordt wel benadrukt dat wanneer je tot de risicogroep behoort of je vult de vragen in voor je kind, er extra aandachtspunten zijn. De vragen houden rekening met je leeftijdgroep, eventuele ernstige klachten en symptomen en of je de afgelopen zes maanden al corona hebt gehad. Op basis van deze antwoorden verschijnt een advies.

Het advies kan melden dat de kans op besmetting klein is en geen test nodig is, dat de symptomen mogelijk kunnen wijzen op corona en dat een test wel nodig is. In dit geval kan je een testcode opvragen. De laatste optie is een dringend advies bij ernstige klachten en vraagt om zo spoedig mogelijk contact op te nemen met een arts.

Om de 11 dagen

Om te vermijden dat mensen misbruik maken van de gratis testcode om bijvoorbeeld naar een evenement te gaan of op vakantie, zal je maar één keer om de 11 dagen een dergelijke code kunnen aanvragen.

Toch wordt benadrukt dat de vragenlijst geen waardige vervanger is voor een medisch onderzoek. Wanneer je ernstige symptomen vertoont, tot een risicogroep behoort of je gezondheidstoestand in snel tempo achteruitgaat, is het best om contact op te nemen met een arts.

Partner Content