© BELGA

Darmkankerscreening: waarom krijgen niet alle 55 plussers een gratis stoelgangtest?

Iedereen tussen 55 en 74 jaar zou zich regelmatig moeten laten screenen op dikkedarmkanker maar het bevolkingsonderzoek stuurt vandaag niet naar iedereen uitnodiging voor een stoelgangtest. Dat is geen toeval.

Het bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker verloopt vandaag naargelang je in Vlaanderen, Wallonië of Brussel woont. In Wallonië en Brussel richt het onderzoek zich tot de 50- tot 74-jarigen die zich hiervoor kunnen aanmelden bij hun huisarts. In Vlaanderen krijgen mensen tussen 55 en 74 jaar elke twee jaar een uitnodiging in de bus om een stoelgangtest uit te voeren en die gratis op te sturen naar het labo. Toch valt niet bij iedereen uit die leeftijdsgroep zo’n invitatie in de bus. Wie de afgelopen twee jaar zijn stoelgang al om een andere reden liet onderzoeken, of wie de afgelopen tien jaar een kijkonderzoek (coloscopie) van de dikke darm onderging, valt tijdelijk uit de boot. Daardoor kan het dat je partner wel een test krijgt toegestuurd en jij niet.

Discussie

Dokter Luc Colemont de drijvende kracht achter Stop Darmkanker legt uit: “Over die tijdsgrenzen van 2 en 10 jaar valt natuurlijk te discussiëren. De Europese Unie beveelt een screening aan vanaf 50 jaar. In bepaalde landen start het preventieve onderzoek al bij 45- plussers, en ook in ons land zijn er bedrijven die zelf het initiatief nemen om hun werknemers een stoelgangtest aan te bieden, een beetje zoals bij het griepvaccin. Mensen die geen uitnodiging kregen maar toch twijfelen of zelfs klachten hebben moeten zich zeker melden bij de huisarts en om zo’n test vragen. Vroegtijdige screening is bij darmkanker van enorm belang. Bij snelle behandeling in een vroeg stadium geneest tot 95 % van de patiënten. Een poliep in de darm doet er immers gemiddeld 8 à 10 jaar over om zich te ontwikkelen tot een kwaadaardige tumor.”

iFOB-test

Het bevolkingsonderzoek naar darmkanker maakt gebruik van een test waarmee occult of niet zichtbaar bloed in de stoelgang wordt opgespoord. Deze iFOB- of mascara test- naar het borsteltje dat hieraan doet denken – is momenteel de meest geschikte test voor vroegtijdige opsporing van darmkanker. Iedereen kan de staalname gewoon thuis doen door met het borsteltje enkele malen door de ontlasting te gaan en stopt het vervolgens terug in het buisje te stoppen en het gratis te verzenden naar het labo. Binnen de twee weken krijg je het resultaat dat ook meteen naar je huisarts wordt gestuurd.

Partner Content