© Getty Images/iStockphoto

De Block en industrie ondertekenen Pact Medische Hulpmiddelen

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Maggie De Block, en de sector van de medische technologie beMedTech hebben woensdag een pact ondertekend dat de veiligheid en toegankelijkheid van medische hulpmiddelen voor de patiënt moet verbeteren.

Volgens de minister was er dringend een duidelijk regelgevend kader nodig voor de twee miljoen medische hulpmiddelen. “De patiënten moeten erop kunnen rekenen dat een implantaat veilig, van goede kwaliteit en doeltreffend is. En als overheid moeten we op elk moment een medisch hulpmiddel kunnen traceren naar verdeler, fabrikant en patiënt – met alle respect voor de privacy”, stelt ze.

Medische hulpmiddelen zijn implantaten, in-vitrotesten, zware apparaten zoals magnetische resonantiescanners en verbruiksgoederen zoals een rolstoel of scalpel. Het Pact Medische Hulpmiddelen omvat vijf luiken: maatregelen die voor alle medische hulpmiddelen gelden en daarnaast maatregelen specifiek voor implantaten, in-vitrodiagnostica, verbruiksgoederen en medische apparatuur. Het pact stimuleert ook investeringen in innovatieve medische hulpmiddelen zoals 3D-printing en mobiele gezondheidsapplicaties.

Veiligheid en kwaliteit beter gecontroleerd

Overheid en industrie engageren zich samen om meer duidelijkheid, vereenvoudiging en betere opvolging in de wereld van medische hulpmiddelen te brengen zodat de veiligheid en kwaliteit verhogen en beter gecontroleerd kunnen worden. “Als maatschappij willen we dat de sector van de medische hulpmiddelen zich zo goed mogelijk ontwikkelt, en daarom investeren we een stuk gemeenschapsmiddelen in de industrie van de medische technologie. In ruil voor die steun verlangen we van de industrie dat zij op een verantwoorde manier met dat geld omgaat”, zegt De Block.

Het federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (fagg) werkt een systeem uit voor autocontrole in de sector medische technologie. Daarnaast komt er een Belgische databank medische hulpmiddelen en een kader voor het gebruik van medische hulpmiddelen in de thuiszorg. Om de kwaliteits- en veiligheidsnormen van 3D-printing van medische hulpmiddelen zo correct mogelijk te definiëren, is aan het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) gevraagd in 2017 een studie uit te voeren naar de omkadering van de 3D-geprinte medische hulpmiddelen.

Overheid en industrie verbinden zich er ook toe de patiënten toegang te geven tot de meest innovatieve hulpmiddelen. Het pact bevat ook afspraken inzake zware medische apparatuur en mobiele apps.

Partner Content