Geld en medicijnen

De Block wil lagere prijs medicijnen afdwingen

Samen met acht andere landen gaat België de ontwikkeling van nieuwe en dure geneesmiddelen opvolgen. Dat schrijft De Tijd.

Door innovaties in de farmawereld kunnen almaar meer patiënten worden geholpen, maar vaak gaat het om behandelingen waarvan de kostprijs bijzonder hoog oploopt. Om beter op de hoogte te zijn van de innovaties die op ons afkomen, gaat België met negen andere landen de ontwikkelingen in de farmasector opvolgen. De Rijksdienst voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (Riziv) doet dat nu al, maar via de samenwerking kan dat veel nauwgezetter gebeuren. Naast de buurlanden Nederland en Luxemburg gaat het over Ierland, Portugal, Litouwen, Denemarken, Zwitserland en Noorwegen.

Via een centrale databank zullen ze alle mogelijke informatie over geneesmiddelen en geneesmiddelen die in ontwikkeling zijn met elkaar delen. “Op die manier kunnen we vanuit het beleid veel beter anticiperen en ook betere prijzen afdwingen voor de sociale zekerheid”, zegt minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid De Block (Open Vld).

Via de Europese samenwerking probeert ons land sterker te staan in de onderhandelingen met de farmasector. De onderhandelingen over innovatieve geneesmiddelen verlopen nu in het geheim tussen een farmabedrijf en de overheid van elke lidstaat.

Partner Content