© Getty Images/Radius Images

Een gesprek om de levenskwaliteit van mensen met astma te verbeteren

Plusmagazine.be Onlineredactie

De Belgische apothekers nodigen hun patiënten met astma tijdens de week van 6 tot 10 mei hun uit in de apotheek voor een begeleidingsgesprek Goed Gebruik Geneesmiddelen.

Veel mensen met astma inhaleren hun geneesmiddel niet zoals het zou moeten, vaak zonder dat te beseffen. Nochtans is een goede inhalatietechniek essentieel om een optimale behandeling te garanderen, de astma onder controle te houden en opstoten van astma te vermijden. In de week van 6 tot 10 mei nodigen de Belgische apothekers hun patiënten met astma uit voor een begeleidingsgesprek ‘Goed Gebruik Geneesmiddelen’ (GGG) in de apotheek.

Een begeleidingsgesprek GGG, wat is dat?

Aan patiënten met astma die een behandeling starten of bij wie de astma onvoldoende onder controle is, kan de apotheker een speciale dienstverlening aanbieden. Die dienst bestaat uit twee gesprekken, een eerste informatiegesprek en daarna een opvolggesprek, en wordt volledig terugbetaald door het ziekenfonds. De patiënt heeft zo de mogelijkheid om vragen te stellen aan zijn apotheker over zijn behandeling en eventuele problemen die hij of zij daarmee ondervindt. Voor apothekers is deze dienstverlening een extra opportuniteit om patiënten beter te begeleiden en hun geneesmiddelengebruik te verbeteren.

Tijdens een begeleidingsgesprek overloopt de apotheker met astmapatiënten die dat wensen eventuele moeilijkheden die zij ervaren met hun behandeling. Aan de hand van enkele eenvoudige vragen gaat hij na of hun astma goed onder controle is. Indien nodig, zal hij oplossingen voorstellen die afgestemd zijn op de noden van de patiënt. Het doel: de levenskwaliteit van zijn patiënten verbeteren!

Ter voorbereiding van het gesprek kunt u thuis alvast zelf testen of uw astma voldoende onder controle is. Dat kan met een online ACT-test waarbij u vijf vragen beantwoordt over de mate waarin u last ondervindt van uw astma. Breng de testresultaten én uw astmageneesmiddelen zeker mee naar de apotheek!

Meer info vind je hier.

Partner Content