© Getty Images/iStockphoto

Fonds voor Medische Ongevallen keert ruim 5 miljoen euro uit in 2016

Het Fonds voor Medische Ongevallen (FMO), waar patiënten terechtkunnen die schade opliepen na een medische ingreep, heeft vorig jaar voor ruim 5,3 miljoen euro aan vergoedingen uitbetaald, zo blijkt maandag uit het jaarverslag van het FMO. Dat is het vijfvoudige tegenover 2015. Het FMO kampt wel nog altijd met een zware achterstand: slechts 28 procent van alle ingediende dossiers is reeds behandeld.

Het FMO werd opgericht op 1 september 2012. Sindsdien werden 3.768 dossiers ingediend, waarvan ongeveer de helft uit Vlaanderen, 27 procent uit Wallonië en 20 procent uit Brussel. In 60 procent van de gevallen diende het slachtoffer zelf zijn aanvraag in. In één op de vijf gevallen was dat het ziekenfonds, 9 procent de advocaat en in 4 procent van de gevallen een patiëntenvereniging.

Piekjaar voor wat het aantal aanvragen betreft, was 2013 (1.102 dossiers). Sindsdien gaat het aantal aanvragen in dalende lijn. Vorig jaar werden er 596 dossiers ingediend.

Het Fonds kampt nog altijd met een zware achterstand. In totaal staan er 2.657 dossiers, of ruim 71 procent, open. De richttermijn van zes maanden die in de wetgeving is vastgesteld, wordt dus niet gehaald. Voor oude dossiers kan de wachttijd zelfs oplopen tot meer dan vier jaar. Riziv-woordvoerster Sandra De Clercq wijst als verklaring naar de moeilijkheden om het personeelskader in te vullen. “Vooral voor de experten, en meer bepaald de artsen, is dat moeilijk. Zij zijn een cruciale schakel in de behandeling van een dossier”. De woordvoerster wijst er ook op dat het met de achterstand de goede kant opgaat. “Vorig jaar was 20 procent van alle aanvragen behandeld, nu is dat 28 procent. Het Fonds heeft ook meer routine dan in de beginjaren.”

Vorig jaar werd in 411 dossiers een advies gegeven, 62 meer dan in 2015. In de overgrote meerderheid (82 procent) was een schadevergoeding niet aan de orde, bijvoorbeeld omdat het om een voorzienbare medische complicatie ging. In 16 procent van de dossiers ging het om een medisch ongeval mét aansprakelijkheid en dan vraagt het FMO aan de verzekeraar om te vergoeden. Slechts in 2 procent van de dossiers gaat het om een medisch ongeval zonder aansprakelijkheid waarbij de wettelijk bepaalde ‘ernstgraad’ is bereikt, en er dus een schadevergoeding kan worden toegekend.

Partner Content