© Getty Images

Hoe volg ik mijn online medische gegevens op?

“Steeds meer gezondheidsgegevens worden digitaal opgeslagen. Waar en hoe kan ik mijn persoonlijke data als patiënt het best opvolgen en beheren?”

De toenemende digitalisering van de gezondheids-gegevens laat je toe makkelijker je medische toestand en behandelingen op te volgen en zo mee aan het stuur te staan van je eigen gezondheid. Toch is het vandaag lang niet evident om als leek het bos door de bomen te ontwaren. Wil Rijnen, eHealth-specialist bij artsenvereniging Domus Medica gidst ons doorheen het online gezondheidslandschap.

Beschikken we allemaal over een elektronisch medisch dossier?

“Er bestaat niet zoiets als één volledig en gedeeld elektronisch medisch dossier dat centraal is opgeslagen waardoor al die informatie toegankelijk is voor al je zorgverleners. In de praktijk hanteert elk type zorgverlener – huisarts, thuisverpleegkundige, kiné, ziekenhuis… – zijn eigen dossiersysteem en bouwt die een apart dossier op per patiënt. Dat betekent dat er voor de meeste onder ons al gauw een tiental verschillende medische dossiers online in omloop zijn, waarin telkens maar een deel van je gezondheidsgegevens zijn opgeslagen. Er worden wel almaar meer koppelingen aangebracht tussen die dossiersystemen en veel zorgverleners en ziekenhuizen sturen automatisch een verslag van hun patiënt door naar diens huisarts, die het Globaal Medisch Dossier (GMD) behartigt. Je huisarts verwerkt die informatie in je GMD, dat je eigenlijk als het meest volledige dossier kan beschouwen. Vanuit je GMD exporteert je huisarts een beknopte gezondheidssamenvatting met daarin je voornaamste medische gegevens, zoals o.a. allergieën, chronische ziekten, medicatie, maar ook relevante zaken uit je voorgeschiedenis, zoals verslavingen of een depressie. Als patiënt kan je je eigen gezondheidssamenvatting online raadplegen, op voorwaarde dat je huisarts die heeft aangemaakt.”

Waar vind ik mijn online gedeelde medische gegevens en resultaten?

Dat kan op verschillende manieren. De meest courante is surfen naar mijngezondheid.belgie.be waar je je kan aanmelden via je eID-kaart, itsme of beveiligingscodes. Een andere site waar je hiervoor in Vlaanderen terecht kan is MyHealthViewer. Momenteel wordt volop gesleuteld aan het optimaliseren van mijngezondheid.belgie.be zodat dit wellicht zal uitgroeien tot het unieke patiëntenportaal.

Eens ingelogd krijg je bij mijngezondheid.belgie.be een overzichtsscherm met links naar onder meer ‘Mijn gezondheidssamenvatting’, opgesteld door je vaste huisarts. Onder ‘Onderzoeken en resultaten’ vind je o.a. bloedanalyses, verslagen van medische beeldvorming, ontslagbrieven van verschillende zorgverleners en ziekenhuizen. Verder vind je je recente vaccinaties terug en openstaande geneesmiddelenvoorschriften. En bij ‘Links naar andere patiëntenportalen’ beland je bij de vier ziekenhuisnetwerken van ons land met informatie uit de tweede lijn, zoals specialistenverslagen. Nuttig om weten is dat onderzoeksresultaten met 24 uur vertraging online worden gezet op deze patiëntenportalen om zo je arts de kans te geven de resultaten eerst te bekijken en je eventueel zelf te informeren. Lang niet alle medische verslagen zijn in toegankelijke taal geschreven.

Krijg ik online inzage in alles wat zorgverleners over mijn gezondheid noteren in De dossiers?

Neen. Als patiënt heb je standaard geen toegang tot wat er in die uitgebreide dossiersystemen van artsen en ziekenhuizen over jou staat. Je hebt enkel inzage in de gegevens die ter beschikking worden gesteld via mijngezondheid.belgie.be. Maar volgens de wet op de patiëntenrechten kan je bij je arts wel zo’n volledige inzage in je dossier opvragen, inclusief de persoonlijke aantekeningen. Dat laatste is een recente aanpassing, waardoor de persoonlijke notities van artsen op termijn wel eens zouden kunnen verdwijnen. Daarnaast kunnen artsen ook onderling communiceren via Siilo – WhatsApp voor zorgverleners -, beveiligde mails en telefoons waar je als patiënt niet bij betrokken bent.

Wie heeft nog allemaal toegang tot mijn online medische gegevens?

Alleen zorgverleners die vier veiligheidsdeuren passeren krijgen toestemming. Zo moet het gaan om een erkende zorgverlener die zijn beroepstitel kan bewijzen via een e-Health-certificaat (1) en die zich online ook moet identificeren via itsme (2). Vervolgens moet je een therapeutische relatie hebben met de zorgverlener (3). Dat gebeurt meestal door je eID-kaart te laten inlezen. Tenslotte moet je als patiënt een geïnformeerde toestemming geven dat er informatie over jou gedeeld wordt tussen al je zorgverleners (4). Dat is een alles of niks verhaal. Toegang betekent niet dat elke zorgverlener alles kan inzien. Artsen hebben sowieso inzage in alle gedeelde informatie, terwijl bepaalde data worden afgeschermd voor verpleegkundigen, apothekers e.a. Intussen is er een nieuw systeem in de maak waarbij je als patiënt in de toekomst meer inspraak krijgt in wat je overige zorgverleners mee mogen inkijken.

Beland je als Waal in een Vlaams of Brussels ziekenhuis of vice versa, dan zijn je gedeelde gezondheidsdata ook daar online ter beschikking doordat de vier digitale ziekenhuisnetwerken – COZO, RSB, RSW en VZN-KUL – in ons land onderling gekoppeld zijn. In het buitenland kan die online medische informatie nog niet worden opgevraagd.

In mijn online gezondheidssamenvatting staat ‘roker’ terwijl ik dat niet ben. Hoe kan ik dergelijke fout laten corrigeren?

Merk je een fout op, dan kan je dit melden aan je huisarts, die als enige je gezondheidssamenvatting kan aanpassen. Klopt er iets niet in je medicatievoorschriften of ziekenhuisverslagen, dan moet je op zoek naar de bron, m.a.w. naar de zorgverlener die dit aanbracht, en die vergissing bij hem aankaarten.

Meer weten

mijngezondheid.belgië.be, masante.belgique.be

MyHealthViewer.be

• Apps van de overheid om je medicatie op te volgen: mijngeneesmiddelen en mesmédicaments

Lees meer over:

Partner Content