© Getty Images/iStockphoto

Met welke soort hoofdpijn kampt u?

Kloppend, pulserend, stekend, zeurend. Hoofdpijn kent uiteenlopende gedaanten met als rode draad: de pijn. In tegenstelling tot vroeger wordt hoofdpijn ernstig genomen en zoekt de medische wereld zich suf naar nieuwe therapieën om het leed te verzachten.

Clusterhoofdpijn

De naam verwijst naar het feit dat pijnaanvallen geclusterd of gegroepeerd opduiken. Er bestaat zowel episodische als chronische clusterhoofdpijn. Bij de episodische variant hebben mensen er dagelijks mee af te rekenen gedurende een bepaalde periode, bijvoorbeeld van 1 maart tot 15 april. Nadien zijn ze opnieuw aanvalsvrij. Vaak treedt clusterhoofdpijn bij dezelfde persoon op in hetzelfde seizoen. Oudere hypothesen linken dat aan een toename van het licht tijdens de lente of net een afname in de herfst. Maar die theorieën zijn nooit wetenschappelijk bewezen.

Bij chronische hoofdpijn is er geen tijdspatroon, maar gaat er geen maand voorbij zonder aanvallen. Clusterhoofdpijn situeert zich op één plaats, meestal achter het oog, maar kan ook uitstralen naar de nek en de plek achter het oor. De heftige pijn heeft de Engelsen geïnspireerd tot de term suicidal headache, omdat dit mensen al tot zelfmoord heeft gedreven. Clusterhoofdpijn gaat meestal gepaard met hevige bewegingsdrang.

Migraine

18% van de vrouwen en 6% van de mannen kampen met migraine. Het migraineproces zelf is door de wetenschap nog niet helemaal ontrafeld. Wel zijn er een aantal nieuwe pijncriteria vastgelegd om uit te maken of er sprake is van een migrainediagnose. Als u minstens drie van deze symptomen hebt, gaat het om migraine:

  • matige tot hevige hoofdpijn
  • pijn aan één zijde van de schedel
  • kloppende pijn
  • pijn die verergert door beweging
  • last van misselijkheid of intolerantie voor licht én geluid.

Spanningshoofdpijn

Dit geeft meestal klachten zoals lichte tot matige hoofdpijn, pijn aan beide zijden van het hoofd, een drukkend gevoel. De pijn wordt niet erger door te bewegen. Last van lawaai of licht kan wel voorkomen maar misselijkheid blijft achterwege. Een duidelijke oorzaak is er niet. Wel zijn er verschillende uitlokkende factoren bekend zoals stress, hormonale schommelingen, voeding, alcohol, te laat gaan slapen, enz.

Trigeminus neuralgie

Dit is een vorm van zenuwpijn die zich op het gelaat manifesteert. Het geeft korte (maximaal twee minuten) maar bijzonder stekende, felle pijnsensaties die zich voordoen binnen één zenuwgebied, zoals de boven- of onderkaak. De pijn kan worden uitgelokt door een gewone aanraking van het gezicht, bijvoorbeeld bij het wassen, tanden poetsen of een koude wind op het gelaat. De oorzaak kan een vaat- afwijking zijn bij de zenuwknoop in de hersenen maar vaak wordt er helemaal niets gevonden.

Partner Content