© Getty Images

Mindfulness tegen angst

Last van angsten? Dan kan het zinvol zijn om te kiezen voor mindfulness. De effecten van zo’n training blijken even efficiënt op angststoornissen als de behandeling met een gangbaar antidepressivum. Een Amerikaanse studie vergeleek beide behandelingen en kwam tot die conclusie.

Mensen die kampen met angsten worden vandaag vaak behandeld met psychotherapie (meestal cognitieve gedragstherapie) al dan niet in combinatie met bepaalde antidepressiva. Ook mindfulness wordt vaak ingezet om angsten aan te pakken. De werking daarvan was al eerder aangetoond zowel op de behandeling van depressies als bij angsten maar een groep Amerikaanse onderzoekers wilde nagaan welke impact midfulness precies had op angstklachten en hoe effectief deze therapie is in vergelijking met antidepressiva.

Bij zo’n 200 deelnemers met een diagnose van angststoornis werd een onderzoek opgestart. De helft van de groep kreeg het middel escitalopram toegediend, een courant antidepressivum bij angsten en de andere deelnemers volgden gedurende acht weken een mindfulness opleiding. Zij kregen telkens één keer per week een sessie mindfulness en meditatie. Zowel voor de test, meteen erna en drie tot zes maanden na de start werden de deelnemers via interviews gepolst naar hun angstklachten.

Minder nevenwerkingen

Aan het einde van de test bleken de resultaten bij beide groepen zeer gelijklopend. Het verschil in afname van hun klachten was verwaarloosbaar klein. Ook na de eerste acht weken doken er tussen beiden amper verschillen op. Nadien kregen deelnemers de keuze om de behandeling al dan niet voort te zetten. Ongeveer een kwart bleek na een half jaar nog aan mindfulness te doen terwijl zowat de helft zijn medicatie bleef verder slikken. De wetenschappers concludeerden dat beide behandelingen even goed werkten met de nuance dat mindfulness geen bijwerkingen heeft.

Bron: Jama Psychiatry, Eos Magazine

Partner Content