© BELGAIMMAGE

Neuroloog Steven Laureys bekroond voor onderzoek in verband met hersenletsels en bewustzijnsstoornissen

De Francqui-Prijs 2017 werd toegekend aan Steven Laureys, professor in de neurologie van de Universiteit van Luik, voor zijn baanbrekend onderzoek inzake de diagnose, prognose en behandeling van hersenletsels en bewustzijnsstoornissen.

De Franqui-Stichting reikt elk jaar een bedrag van 250.000 euro uit, beurtelings aan een wetenschapper uit de exacte wetenschappen, de humane wetenschappen en de biologische- en medische wetenschappen. Dit jaar was de “Belgische Nobelprijs” voorbehouden voor de biologische en medische wetenschappen.

Eind de jaren 90 blies professor Steven Laureys het onderzoek naar coma nieuw leven in. “Zijn multimodale aanpak die gebruikmaakt van gedragsbeoordeling, elektrofysiologische studies en functionele neurobeeldvorming (PET-scans en MRI- scans), leidt tot de opmerkelijke vaststelling dat maar liefst 40 procent van de patiënten die na een coma in een ‘vegetatieve status’ verkeren eigenlijk (minimaal) bewust is. Deze personen kunnen dus nog emoties voelen en pijn lijden. Daarnaast identificeerde Laureys in het menselijk brein niet één, maar twee bewustzijnsnetwerken: een extern (over de omgeving) en een intern bewustzijnsnetwerk (over onszelf)”, aldus de internationale jury.

Naast de enorme wetenschappelijke en klinische impact, hebben de resultaten van professor Laureys’ onderzoek ook de ethische en juridische uitdagingen die patiënten in coma of in aanverwante condities stellen, verscherpt en het debat omtrent levensbeëindiging en chronische zorg grondig hertekend. “Ons onderzoek wordt geregeld bekritiseerd vanuit de ‘pro-life’ christelijke beweging, maar ook omgekeerd vanuit atheïsten die het recht om te sterven bepleiten. We bevinden ons dus in het midden van een brug die langs beide kanten beschoten wordt: voor mij een teken dat we genuanceerd bezig zijn”, aldus professor Laureys. Bij het grote publiek is hij bekend van de tv-reeks Topdokters (Vier).

De officiële prijsuitreiking vindt plaats op 13 juni in het Paleis der Academiën.

Partner Content