© Getty Images/iStockphoto

Nieuwe diabetesbehandeling maakt prikken mogelijk overbodig

Nederlandse onderzoekers hebben mogelijk letterlijk het warm water uitgevonden voor een nieuwe aanpak van diabetes type2. Door de ziekte te behandelen via de dunne darm, slaagden ze erin om insuline-injecties achterwege te laten. Het onderzoek wordt nu herhaald bij een veel grotere groep patiënten.

Het lijkt bijna te eenvoudig maar toch is het effectief. Nederlandse onderzoekers van het Amsterdamse UMC lieten zo’n 50 mensen met diabetes een speciale darmbehandeling ondergaan. Daarbij werd een fijn slangetje met een camera ingebracht via de mond tot aan het begin van de dunne darm. Op die plaats werd vervolgens een klein ballonnetje opgeblazen dat gevuld was met heet water. De hitte had tot doel om daar het inwendige slijmvlies van de dunne darm te verschroeien zodat het zou afbreken en verdwijnen. De redenering hierachter was dat er op die plaats dan na 1 à 2 weken vanzelf nieuw en beter functionerend slijmvlies zou worden aangemaakt. Dat slijmvlies, zo verwachten de onderzoekers, zou in staat zijn om de bloedsuikerspiegel te verbeteren. Met als resultaat dat de patiënt geen prikjes met insuline nodig heeft om zijn bloedsuiker op peil te houden.

Inwendige reset

De artsen waren ervan overtuigd dat deze patiënten te kampen hadden met een ongezond slijmvlies, waardoor suikers vermoedelijk niet op de juiste manier werden opgenomen en verwerkt in het bloed. Door dat slijmvlies te verhitten, hoopten ze een soort inwendige ‘reset’ uit te voeren, waarna het vernieuwde slijmvlies voor een betere bloedsuikercontrole zou zorgen.

Hun hypothese houdt steek. Na afloop van deze ballon- behandeling, die hooguit een uurtje duurt, waren de diabetici meteen weer op de been en al snel bleek hun diabetes veel stabieler. De meesten hadden nog wel nood aan dagelijkse medicatie onder de vorm van pillen maar het gebruik van insuline -injecties kon worden uitgesteld en zelfs voorkomen. Hun lagere en stabiele bloedsuikerspiegel heeft bovendien een gunstige impact op hun lange termijn risico op hart -en vaatziekten, zenuwproblemen, nierfalen en oogziekten.

1 jaar stabiel

Intussen zijn deze eerste diabetici ongeveer een jaar geleden behandeld en blijkt het effect nog bij ruim 90 % effectief. De nieuwe vinding biedt alvast toekomstperspectief aan de vele duizenden landgenoten die vandaag getroffen zijn door diabetes type 2. Om de behandeling verder op punt te stellen volgt nu een internationale studie bij dubbel zoveel deelnemers met diabetes type 2 die wel al medicatie nemen maar nog geen insuline hoeven te spuiten. Wordt alleszins vervolgd.

Partner Content