© Getty Images/iStockphoto

Nutriëntgehaltes in sommige voedingssupplementen ver boven voedingsbehoeften

In sommige voedingssupplementen op de Belgische markt liggen de toegelaten gehaltes aan nutriënten ver boven de voedingsbehoeften, stelt de Hoge Gezondheidsraad (HGR). De raad ziet ook een probleem van “ongebreideld gebruik” als gevolg van reclame waar weinig toezicht op is.

Voedingssupplementen zijn bedoeld om het voedingspatroon aan te vullen wanneer dit niet voorziet in voldoende hoeveelheden aan nutriënten die nodig zijn voor het behoud van een goede gezondheid.

In 1992 werd voor het eerst in een koninklijk besluit (KB) vastgelegd welke nutriënten in de samenstelling van voedingssupplementen mochten worden opgenomen en in welke hoeveelheden. Op vraag van de wetgever deed de HGR in september 2016 een voorstel over de maximale gehaltes aan nutriënten die voedingssupplementen mogen bevatten. Bij de recente herziening van het KB koos de wetgever echter om conform de Europese bepalingen de maximale veiligheidsgrenzen te baseren op de afwezigheid van enig risico op toxiciteit.

Bijgevolg overschrijden de in België toegestane maximale gehaltes aan verschillende nutriënten in voedingssupplementen de werkelijke behoeften van de verschillende bevolkingsgroepen. Zo worden in België hoge hoeveelheden chroom toegestaan, terwijl de meeste gezondheidsautoriteiten het erover eens zijn dat chroom geen enkel biologisch nut heeft.

Overgedoseerde producten hebben geen enkele toegevoegde waarde, stelt de HGR, die vindt dat producenten geen voedingssupplementen op de markt zouden mogen brengen die de door hem voorgestelde grenswaarden overschrijden.

De raad wil ook overleg op Europees niveau, omdat de afwezigheid van toxiciteit niet de enige leidraad mag zijn voor wetgeving en normen. Daarnaast moeten de bevolking en de gezondheidswerkers correct geïnformeerd worden over het nut van voedingssupplementen, en is meer toezicht op reclame voor vrij verkrijgbare voedingssupplementen nodig.

Partner Content