© Getty Images

Ontsmettingsmiddelen worden vaak verkeerd gebruikt

Ondanks het feit dat het gebruik van ontsmettingsmiddelen ontzettend toegenomen is sinds de coronapandemie, gebruiken veel Belgen ze niet op de juiste manier. Dat blijkt uit een enquête die de FOD Volksgezondheid in het voorjaar van 2022 afnam bij 2.025 Belgen. De voornaamste reden voor het niet navolgen van de veiligheidsvoorschriften is dat gebruikers de informatie op de verpakking niet lezen.

De enquête kwam er nadat het Antigifcentrum in 2021 bijna 4.000 ongevallen registreerde met biociden, bestrijdingsmiddelen tegen bacteriën, virussen, ongedierte en andere organismen, zowel bij mensen als dieren. Veel ongevallen houden verband met “verkennend gedrag van jonge kinderen, vergissingen tussen producten, het overgieten van vloeistoffen of een verkeerd gebruik”, licht de FOD toe. Door de coronapandemie noteerde het centrum vijf keer meer ongevallen met alcoholgels in vergelijking met 2019. Ook waren er anderhalf keer zo veel ongevallen met desinfecterende middelen voor oppervlakken en ruimtes.

Via de enquête wou de overheidsdienst nagaan hoe Belgen precies omspringen met ontsmettingsmiddelen, zowel voor de (hoofd)huid als voor oppervlakken. Daaruit bleek dat maar een vijfde van de bevraagden het etiket volledig leest voor de aankoop. Verder geeft een klein aandeel (5 tot 8 procent) aan dat het etiket moeilijk leesbaar is door een te kleine tekst, een onvoldoende contrast met de achtergrond van het etiket of door de gebruikte woordenschat.

Bijgevolg gebruiken veel Belgen de producten niet op een correcte manier. Ruim een derde (36 procent) gelooft dat alcoholgels de huid reinigen, wat niet het geval is, terwijl meer dan de helft (54 procent) niet op de hoogte is van de uiterste gebruiksdatum of de nodige contacttijd voor een goede werking van de gel. Tot slot geeft 4 procent aan al producten te hebben gemengd met andere producten.

“Veel ongevallen kunnen vermeden worden door de gebruiksaanwijzingen te volgen en de biociden in hun oorspronkelijke verpakking en buiten het bereik van kinderen en huisdieren te bewaren”, benadrukt de FOD. De overheidsdienst gaat nu kijken hoe etiketten van biociden “toegankelijker en leesbaarder” kunnen worden.

Partner Content