© iStock

Ook zoutbeperking belangrijk bij diabetes

Leen Baekelandt
Leen Baekelandt Journaliste Plusmagazine.be

Recent Frans onderzoek toont aan dat niet alleen de suikerinname belangrijk is bij diabetici om het suikergehalte in het bloed onder controle te houden. Ook de hoeveelheid zout in de voeding zou een rol spelen.

“Eenvoudige dieetmaatregelen waarbij de gelijktijdige inname van suiker en zout wordt verminderd, kunnen type 2 diabetes voorkomen en behandelen”, schrijft het onderzoeksteam onder leiding van prof. François Pattou, in hun studie die net gepubliceerd werd in het Amerikaanse tijdschrift Cell Metabolism.

De onderzoekers, verbonden aan de universiteit van Rijsel (Inserm – CHRU de Lille) onderzochten mensen die omwille van obesitas bariatrische heelkunde hadden ondergaan, meer bepaald een R-Y gastric bypass. Bij deze ingreep wordt de maag drastisch verkleind (soms tot slechts 10% van haar oorspronkelijke omvang) en verderop op de dunne darm aangesloten. Deze ingreep leidt tot een belangrijk gewichtsverlies.

Daling van de bloedsuikerspiegel

Bovendien werd echter vastgesteld dat bij patiënten met type 2 diabetes (die talrijk zijn onder de obesitaspatiënten) bovendien al snel een daling van het suikergehalte in het bloed optrad. Heel wat patiënten blijken na de ingreep hun diabetesmedicatie te kunnen afbouwen of zelfs volledig stopzetten, soms nog voor er sprake is van gewichtsverlies! Dit trok al geruime tijd de aandacht van onderzoekers, die op zoek gingen naar de verklaring van deze vaststelling. Indien men het mechanisme dat aan de basis ligt van deze glycemiedaling zou begrijpen, kan dit immers ook tot een aanpassing van de behandeling van type 2 diabetes leiden.

Een eerste vaststelling die de onderzoekers deden bij de patiënten die een maagverkleining ondergingen, is dat er minder suiker opgenomen wordt uit het voedsel en de glycemie na de maaltijd bijgevolg minder stijgt. Om dit mechanisme te verklaren voerden ze onderzoek uit bij minivarkens, een zoogdier waarvan de bouw en de werking van het spijsverteringssysteem sterk gelijken op die bij de mens.

Zout heeft invloed op suikeropname

Dit onderzoek leidde tot een opmerkelijke vaststelling: de suiker in de voeding wordt pas opgenomen door het spijsverteringsstelsel in het onderste deel van de darm, wanneer de voeding in contact komt met de gal. Om de opname van suiker in het bovenste deel van de darm te herstellen en bijgevolg na de maaltijd opnieuw de gebruikelijke glycemiepiek te bekomen, volstond het volgens de onderzoekers om zout aan de voeding van de geopereerde varkens toe te voegen. Hiermee tonen de onderzoekers nogmaals aan dat natrium (onderdeel van zout = natriumchloride) een belangrijke rol speelt bij de opname van glucose (suiker) in de darm. Zij toonden eveneens aan dat het vooral het endogene natrium (aanwezig in gal en spijsverteringssappen) is dat zorgt voor het grootste deel van de glucoseopname in de darm.

“Op lange termijn spelen er ongetwijfeld nog andere factoren een rol bij het behoud van de spectaculaire resultaten van een maagbypass”, benadrukken de onderzoekers. “Ook het gewichtsverlies op zich en de verminderde trek in zoete dingen spelen ongetwijfeld een rol.”

Het team besluit dat de dieetmaatregelen die erop gericht zijn de bloedsuikerconcentratie te verlagen en diabetes te behandelen in de toekomst een verminderde gelijktijdige inname van zowel suiker als zout zouden moeten beogen.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content