© Getty Images

Oprichting van hulpfonds voor de slachtoffers van Softenon

Plusmagazine.be Onlineredactie

De commissie Sociale Zaken van de Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft deze week de wet voor de oprichting van een hulpfonds voor de slachtoffers van thalidomide goedgekeurd.

‘Deze mensen hebben al vele jaren moeten vechten. Mijn voorganger had een fonds beloofd om de slachtoffers van thalidomide te helpen, maar dat geraakte niet opgericht. We kwamen al tot een oplossing in november, maar door de politieke omstandigheden werd de uitvoering ervan belemmerd. De geschiedenis dreigde zich even te herhalen’, verklaart de minister van Volksgezondheid en Sociale zaken, Maggie De Block. ‘Ik hoop echt dat de oprichting van het hulpfonds de slachtoffers een zeker soelaas kan geven en dat de voorziene tussenkomst hen die langverwachte steun kan bieden.’

Ondanks de periode van lopende zaken kon toch een budgettaire oplossing worden gevonden.

Concreet wordt in de wet in de volgende regeling voorzien:

– Een enveloppe van vijf miljoen euro voor:

enerzijds, de toekenning van een tussenkomst van 125.000 euro (eenmalig forfaitair bedrag) aan de ‘rechtstreekse’ slachtoffers;

anderzijds, na twee jaar, de toekenning van subsidies aan vzw’s die de slachtoffers van thalidomide ondersteunen, ter hoogte van het resterende bedrag;

– een tussenkomst van 30.000 euro per ouder die nog leeft indien het slachtoffer zelf reeds overleden is. Deze maatregel is een geste voor de moeders die onbewust aan dit risico werden blootgesteld;

– deze bedragen zijn uiteraard belastingvrij et zullen geen invloed hebben op de eventuele toekenning van andere uitkeringen.

Om de aanvraag van de slachtoffers te vergemakkelijken wordt een snelle en doeltreffende procedure voorzien, zonder bijkomend medisch onderzoek. De beslissingen zullen op basis van bestaande bewijsstukken worden genomen. De slachtoffers krijgen dan twee jaar de tijd om een aanvraag in te dienen.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content