© Getty Images

Polypil helpt hart -en herseninfarcten voorkomen

Twee bloeddrukverlagers, een cholesterolremmer en een bloedverdunner in één pil in plaats van vier. Deze polypil werd ruim 15 jaar geleden ontwikkeld door 2 Britse wetenschappers. De eerste langlopende studie toont nu aan dat ze effectief hart- en vaatziekten kan voorkomen bij 50-plussers. Iedereen aan de polypil?

De resultaten van de nieuwe studie naar het effect van de cardiovasculaire polypil zijn opzienbarend. Gedurende 5 jaar namen zo’n 7000 50- tot 75-jarigen uit Iran aan het onderzoek deel. Zij werden in twee groepen verdeeld. De eerste groep nam dagelijks een polypil terwijl de andere groep regelmatig werd voorgelicht over een gezonde levensstijl. Hun gezondheid werd ook gecontroleerd en indien iemand een hoge bloeddruk ontwikkelde kreeg die de nodige medicatie. In de polypilgroep deden zich gedurende vijf jaar ‘slechts’ 202 incidenten voor zoals een hartinfarct, beroerte of overlijden. In de andere groep liep dat op tot 301 incidenten. De deelnemers die echt trouw hun dagelijkse polypil slikten en niet oversloegen bleken veruit het best beschermd.

Volgens de onderzoekers geven de resultaten aan dat gezonde 50-plussers elke dag een preventieve polypil toedienen onderdeel kan uitmaken van een zinvolle preventie van hart- en vaatziekten.

Discussie

Of het dan ook een goed idee is om alle 50- plussers dagelijks een polypil te laten slikken, daarover blijven de meningen verdeeld. De Nederlandse Hartstichting is alvast geen voorstander van zo’n aanpak. Ook in ons land wijzen cardiologen op de mogelijke valkuilen van zo’n preventie. Zo is het niet vanzelfsprekend om de resultaten van de Iraanse 50- plussers zomaar te vertalen naar de Belgische situatie, waar de gezondheidszorg op een hoger niveau staat. Bovendien neemt de polypil de oorzaken van een risico, zoals een hoge bloeddruk, niet weg. Belangrijkste punt van kritiek is misschien wel de vrees dat deze pil teveel als een vrijgeleide zal worden gezien voor een ongezonde levensstijl terwijl dit combipreparaat een gezonde levenswijze niet vervangt.

Risicopatiënten

In ons land wordt de cardiovasculaire polypil sinds enkele jaren al voorgeschreven bij mensen die een hartinfarct achter de rug hebben of bij wie een stent of overbrugging is geplaatst. Naast het aanpassen van de levensstijl – niet roken, gezonde voeding en voldoende bewegen- is trouw de voorgeschreven behandeling volgen één van de belangrijkste pijlers om de ziekte onder controle te houden. Uit studies blijkt dat 1 op de 4 mensen al een maand na hun infarct minstens 1 pil aan de kant laten. Dat heeft uiteenlopende oorzaken: van vergeten tot onvoldoende informatie gekregen van de dokter, te hoge kostprijs, teveel bijwerkingen of geen voorschrift meer hebben.

Er speelt ook een psychologische factor. Sommigen hebben het er lastig mee dat ze steeds een hele pillendoos moeten meenemen. Maar wie zijn medicatie niet correct gebruikt, verhoogt heel sterk zijn risico op een volgend infarct. De polypil blijkt een erg geschikte manier om die therapietrouw te verhogen. Mensen die ze gebruiken zijn tot 20 % trouwer. Deze groep kent ook beduidend minder nieuwe infarcten. Ook de patiënten zelf vinden het gebruiksvriendelijker. Ze kunnen het houden op een pil elke avond, in plaats van drie op drie verschillende momenten. Op de bijwerkingen heeft de polypil geen invloed. Die blijven hetzelfde.

Partner Content