© Getty Images/iStockphoto

Praten via ondertitels

Wat als je meteen kon lezen wat de ander zegt? Deze technologie staat vandaag eindelijk op punt en is beschikbaar via een app. Een handige hulp voor wie kampt met gehoorverlies.

Wanneer je gehoor het laat afweten, zijn heel wat oplossingen mogelijk om de communicatie in stand te houden. Van een hoorapparaat tot een cochleair implantaat. Maar bij een deel van de slechthorenden en doven leveren deze methoden jammer genoeg onvoldoende resultaten op. Zij moeten vaak een beroep doen op een tolk die de gesproken taal omzet naar gebarentaal of geschreven woorden. In dagelijkse situaties is het niet altijd praktisch haalbaar om een tolk te reserveren, laat staan voor onverwachte vergaderingen of verrassingsbezoekjes. “Vandaar dat we enkele jaren terug op zoek zijn gegaan naar alternatieve manieren om elkaar te horen”, vertelt Evert Martens. “Doordat een goeie vriend af te rekenen kreeg met ernstige gehoorproblemen, zijn we op het idee gekomen om een applicatie te ontwikkelen die gesprekken in real time ondertitelt.”

Dialect

Na verschillende tests bij mensen met gehoorstoornissen, is de technologie nu helemaal gebruiksklaar. De applicatie kreeg de naam Earfy, kan zowel op een smartphone als een tablet worden gebruikt en werkt het best met een microfoon. “Je opent de app en je begint te praten. Elke zin van je gesprekspartner verschijnt in real time op je scherm, zoals ondertitels op televisie. De ene spreekt, de andere leest. Nieuwe zinnen verschijnen onderaan in beeld. De laatste vier zinnen van het gesprek blijven steeds leesbaar, zodat je het gesprek perfect kan volgen. De methode werkt op basis van spraaktechnologie, die de jongste tijd een erg snelle evolutie heeft doorgemaakt. De app beschikt over een enorme databank aan klanken. Die worden tijdens het spreken herkend en gelijktijdig uitgetypt. “Intussen zijn al zo’n veertig talen, waaronder Nederlands en Frans, beschikbaar. Ook dialectklanken vormen geen probleem. “Veel belangrijker voor een goed begrip is een duidelijke uitspraak en articulatie, maar dat geldt net zo goed voor een gewoon gesprek.”

De app is niet bedoeld als vervangmiddel voor doventolken of gehoorapparaten maar is een aanvulling daarop. “In sommige situaties, bijvoorbeeld bij een doktersbezoek, is het niet fijn om steeds een derde persoon aan tafel te hebben. Je kan ook niet telkens als je naar de winkel gaat een tolk boeken. Via de app kan je toch in alle omstandigheden de anderen verstaan.”

www.earfy.net, voor Android en iOs, € 4,79 per maand. De app werkt ook offline, maar dan zijn de mogelijkheden (het vocabularium) beperkter.

Partner Content