© Getty Images/iStockphoto

Registratie voor orgaandonatie kan binnenkort via huisarts of online

Wie zich wil registreren voor orgaandonatie kan dat binnenkort online doen of via de huisarts. De Kamercommissie Volksgezondheid keurde dinsdag unaniem een wetsvoorstel daarover goed. Registratie kan nu enkel via het gemeenteloket en die drempel is te hoog.

De huidige wet bepaalt dat iedereen automatisch orgaandonor is, tenzij de betrokkene dat expliciet weigert en dat verzet kenbaar heeft gemaakt, bijvoorbeeld via een negatieve registratie vooraf. In de praktijk wordt echter vaak aan de familie gevraagd of organen gedoneerd mogen worden en die weigert regelmatig. Die weigering kan niet als de patiënt zich vooraf expliciet als donor heeft geregistreerd.

Om het aantal geregistreerde orgaandonoren op te trekken, hebben Nathalie Muylle, Valerie Van Peel en Vincent Van Quickenborne nu een wetsvoorstel uitgewerkt. Dat is dinsdag door de bevoegde Kamercommissie goedgekeurd. De tekst moet nu nog door de plenaire Kamer worden aangenomen.

Het voorstel wil de registratiemogelijkheden voor donoren verhogen. Wie orgaandonor wil worden, zal dat binnenkort kunnen doen via de huisarts of online. Nu kan dat enkel bij de Dienst Bevolking van de gemeente.

“Vandaag kan je je enkel in het gemeentehuis effectief laten registreren als donor, maar dat is voor veel mensen een te hoge drempel”, zegt Nathalie Muylle. “Daarom denken we aan de huisarts, die trouwens ook zelf initiatief kan nemen tot zo’n gesprek.”

“We zorgen ervoor dat mensen geïnformeerd een beslissing kunnen maken, maar zich ook gemakkelijker dan vandaag kunnen laten registreren. Dit zal leiden tot meer openheid over het onderwerp, ook naar familie toe zodat zij minder geneigd zullen zijn zich te verzetten. En dus ook tot meer donoren. En dat blijft belangrijk. Want vandaag staan er nog steeds zo’n 1.300 mensen op een wachtlijst”, zegt Van Peel.

Van Quickenborne wijst op aanvullende maatregelen om de registratie van donoren op te krikken. “Kortrijk is de stad waar het aantal donoren het snelst stijgt, en dat is niet toevallig. Iedereen die zijn of haar eID-kaart moet vernieuwen, wordt ook gewezen op de mogelijkheid om zich te registreren als donor. Dergelijke geheugensteuntjes werpen hun vruchten af.”

Partner Content