© Getty Images/iStockphoto

Ruim 40 procent meer mensen met dementie tegen 2035

Het aantal mensen met dementie zou in Vlaanderen gemiddeld met 42,7 procent stijgen tegen 2035. Dat verwachten het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en de Alzheimer Liga Vlaanderen op basis van de bevolkingsvooruitzichten.

Voor het hele Vlaamse Gewest wordt het aantal mensen met dementie momenteel (2018) geschat op 131.818. Dat aantal zou 42,7 procent stijgen naar 188.183. De voornaamste oorzaak is de vergrijzing, zegt Jurn Verschraegen, directeur van Expertisecentrum Dementie Vlaanderen in De ochtend op Radio 1.

In enkele vooral landelijke gemeenten, vooral in Limburg en de Kempen, kan de stijging zelfs oplopen tot 90 procent. In grote steden is er doorgaans een iets kleinere stijging. De vergrijzing is daar al langer bezig.

Pleidooi voor dementievriendelijke gemeenten

Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en de Alzheimer Liga Vlaanderen pleiten, in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen, voor een dementievriendelijke gemeente. Ze hebben daarom een memorandum opgesteld.

Deze cijfers moeten duidelijk maken hoe urgent de situatie is voor de gemeentebesturen, luidt het. “Mensen met dementie maken normaal deel uit van de samenleving en 70 procent van hen woont thuis. Lokale overheden zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van leven van hun burgers. Tegelijk zijn het belangrijke aanbieders van zorg, bijvoorbeeld via gezinszorg of door het uitbaten van woonzorgcentra.”

In het memorandum pleitten ze onder meer voor de aanpak van mobiliteitsarmoede. Als mensen zich niet meer zelfstandig kunnen verplaatsen heeft dat immers een invloed op hun autonomie. Daarnaast worden gemeenten geadviseerd in te stappen in het vermissingsprotocol. De gemeenten moeten ook aandacht hebben voor hun informerende rol, bijvoorbeeld de bibliotheek kan daarin een rol spelen.

“Heel wat gemeenten zijn zich hiervan bewust”, stelt Mieck Vos, algemeen directeur bij de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). “De VVSG zal gemeenten in de toekomst blijven ondersteunen om een dementievriendelijk beleid te voeren. We raden hen aan om mensen met dementie en hun mantelzorgers heel goed te betrekken bij de voorbereiding en het uittekenen van maatregelen”, aldus Vos.

Partner Content