© Getty Images/Cavan Images RF

Rustig joggen of fervent hardlopen: wat levert het meeste gezondheidswinst op?

Je hoeft geen fanatieke hardloper te zijn of te worden om gezondheidswinst te boeken. Wie wekelijks op een rustig tempo enkele rondjes door het park jogt, is even gezond als wie meermaals per week tegen een hogere snelheid rent. Te intensief sporten kan dan weer averechts werken.

De bevindingen lijken op het eerste zicht wat tegenstrijdig maar zijn dat eigenlijk niet, zo verklaren de onderzoekers van de Victoria Universiteit (Melbourne) die 14 eerdere studies naar de link tussen hardlopen en de globale gezondheid analyseerden. Regelmatig lopen verlaagt de kans op vroegtijdig overlijden met ongeveer een kwart, zo bevestigden de resultaten. Dat is vooral te danken aan een daling van hart- en vaatziekten en kanker.

Snelheid en duur

Van zodra je 50 minuten per week jogt, is er al sprake van gezondheidswinst zo noteren de onderzoekers. Maar die winst neemt vervolgens niet verder toe door langer te lopen of door verspreid over meerdere dagen te rennen. Goed nieuws voor wie het liever langzaam aan doet: ook de snelheid speelt voor je gezondheid geen rol. Of je nu tegen 7 kilometer per uur holt, of er de pees oplegt aan 14 per uur maakt natuurlijk een verschil voor je uithouding maar zorgt niet voor extra gezondheidsvoordelen.

De grootste winst doet zich immers voor wanneer mensen die niet sporten de stap zetten richting beweging door wekelijks enkele rondjes te joggen. Door nadien intensiever, langer of sneller te gaan lopen, zal die winst niet meer toenemen. Dat sommige fanatieke lopers toch langer leven, kan mogelijk verklaard worden doordat zij er vaak ook een gezondere levensstijl op na houden.

Recuperatie

Sporten zoals joggen boosten de gezondheid maar tegelijk waarschuwen de onderzoekers ervoor dat te fervent tekeergaan eerder een omgekeerd effect kan hebben. Wie quasi elke dag jogt, verhoogt immers opnieuw lichtjes zijn kans op voortijdig overlijden, aldus de Australische onderzoekers. Dat geldt onder meer bij oudere sporters, omdat het herstelvermogen met de jaren afneemt. Best een lastige boodschap nu intensief sporten en hype rond marathons lopen aan populariteit blijven winnen.

Fietsen of wandelen

De onderzoekers keken ook naar mogelijke verschillen met andere rustige beweegvormen. Matig hardlopen blijkt een beter effect te geven op de gezondheid dan matig fietsen of wandelen. Die laatsten verminderen weliswaar ook het risico op vroegtijdige sterfte maar slechts met 10 % (tegenover 25 % bij hardlopen). Wie intensiever gaat trappen of stappen boekt dan weer wel meer winst. Hier maakt de intensiteit – anders dan bij hardlopen – wel een verschil voor de gezondheid.

Partner Content