© Getty Images

Satellietapotheken testen covid-prik in de apotheek

Leen Baekelandt
Leen Baekelandt Journaliste Plusmagazine.be

Hoewel inentingen tegen covid-19 nog niet mogelijk zijn bij de huisarts of apotheker, lopen er in Vlaanderen 9 pilootprojecten voor covid-vaccinatie in de eerste lijn.

Bij deze pilootprojecten wordt er gewerkt met satellietapotheken, die vaccins geleverd krijgen van de vaccinatiecentra. Apothekers bereiden de spuiten voor, waarna artsen en verpleegkundigen ze toedienen aan patiënten. Het doel van de pilootprojecten is om na te gaan of op termijn de taken van de vaccinatiecentra kunnen worden overgenomen door de eerstelijnszorg. De satellietapotheken werken samen met lokale vaccinatiecentra, artsen en verpleegkundigen. De apothekers bewaren de flesjes met het vaccin en bereiden de spuiten voor, vergelijkbaar met hun werk in de centra. “De apotheek heeft de

juiste uitrusting en de apotheker heeft de juiste kennis en opleiding om een goede bewaring en werking te garanderen”, zegt apotheker Pieter Mertens van eerstelijnszone Kemp & Duin.

Samen met artsen

De ervaring die de apothekers opdeden als farmaceutische experten in de vaccinatiecentra heeft hen voorbereid op het proces. Mileen De Saedeleir, apotheker in de satellietapotheek van eerstelijnszone Amalo: “We bereiden per dag een honderdtal spuiten voor. We presteerden al vele uren in het vaccinatiecentrum, dus dit lukt ons goed.”

“De betrokken artsen beseffen dat de samenwerking met een apotheker absoluut een meerwaarde biedt. Ze erkennen de kwaliteit van ons werk en voelen zich comfortabeler als ze de klaargemaakte spuitjes bij ons komen halen, dan weten ze zeker dat alles in orde is”, aldus Pieter Mertens.

Ter plaatse vaccineren

Bij Apotheek Herfelingen in eerstelijnszone Pajottenland ging men nog een stap verder. In oktober organiseerde men een prikmoment. Burgers die twee maanden eerder een Johnson & Johnson vaccin kregen, konden een boosterprik krijgen in de apotheek zelf.

Afgelopen zondag ging er opnieuw een vaccinatiemoment door. Dit gebeurt overigens reeds in een aantal Brusselse apotheken. “We stelden onze lokalen ter beschikking en stonden in voor de bereiding van de vaccins. De prikken werden gezet door artsen of door verpleegkundigen onder toezicht van de arts”, zegt Apotheker Thomas Van Cutsem. Burgers die nog niet ingingen op de uitnodigingen van het vaccinatiecentrum, konden contact opnemen met de apotheek om hun eerste prik daar in te plannen.

Een uitbreiding van de satellietapotheken zou ervoor kunnen zorgen dat een arts altijd vlot de nodige vaccins kan krijgen. Een wetsvoorstel dat apothekers toestaat om ook zelf te vaccineren, is onlangs goedgekeurd door de ministerraad.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content