Steeds meer tandartsen niet-geconventioneerd

Leen Baekelandt
Leen Baekelandt Journaliste Plusmagazine.be

Uit een analyse van het onafhankelijke ziekenfonds Partena blijkt dat het aantal niet-geconventioneerde tandartsen in Vlaanderen op zes jaar tijd gestegen is met meer dan 30%. Bijna één op de drie Vlaamse tandartsen onderschreef het huidige tarievenakkoord niet dat om de twee jaar afgesproken wordt tussen ziekenfondsen, tandartsen en het RIZIV.

Geconventioneerde tandartsen volgen de tarieven die het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV), de ziekenfondsen en de tandartsen voor een periode van twee jaar overeenkomen. Niet-geconventioneerde tandartsen engageren zich niet om die tarieven te respecteren. Ze kunnen de patiënt dus meer aanrekenen.

Stijgende trend

Partena onderzocht de evolutie van het aantal niet-geconventioneerde tandartsen gedurende de vier tweejaarlijkse tarievenakkoorden tussen januari 2007 en december 2014. Tijdens het akkoord 2007-2008 was een kwart van de tandartsen in Vlaanderen niet-geconventioneerd. Nu (akkoord 2013-2014) mag bijna één op de drie de patiënt aanrekenen wat hij wil.

De provincie Antwerpen telt momenteel het hoogste percentage niet-geconventioneerde tandartsen (43%), gevolgd door Vlaams-Brabant (34,9%), Oost-Vlaanderen (28,6%) en West-Vlaanderen (26,6%). Limburg telt met 21,5% het laagste percentage, al steeg het aantal niet-geconventioneerde tandartsen daar tussen 2007 en 2013 het sterkst met maar liefst 70%. In Oost-Vlaanderen bedroeg de stijging op zes jaar tijd 35,4%, in West-Vlaanderen 21,9% en in de provincie Antwerpen 20,1%. In Vlaams-Brabant bleef de stijging beperkt tot 15%.

Meer nog dan gewone tandartsen conventioneren specialisten zich niet. Op dit moment is 85% van de orthodontisten en 70% van de parodontologen in Vlaanderen niet gebonden door de vastgelegde honoraria.

Partena Ziekenfonds verwacht dat het aantal niet-geconventioneerde tandartsen opnieuw zal stijgen in januari, met het akkoord 2015-2016. “Niets wijst er momenteel op dat het anders zal zijn”, zegt woordvoerster Patricia Verstraete van Partena.

Onwetende patiënt

“Tandartsen die zich niet conventioneren, kunnen daar diverse redenen voor hebben”, zegt Patricia Verstraete. “Bijvoorbeeld omdat ze anders onvoldoende kunnen investeren in nieuw materiaal. Ze moeten hun klanten wel informeren dat ze de vastgelegde tarieven niet volgen. Het is maar de vraag of elke patiënt weet of zijn tandarts al dan niet geconventioneerd is.”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content