Tandzorg al te vaak financiële nachtmerrie voor kankerpatiënten

Kom op tegen Kanker vroeg eind 2015 patiënten om via de Kankerlijn te melden welke behandelingen en types zorg voor hoge kosten zorgen. 140 mensen reageerden op de online vragenlijst. Eén op de vijf meldingen ging specifiek over tandzorg.

Bij hoofd-halstumoren gaan er vaak tanden verloren als gevolg van chirurgie en de impact die de tumor heeft op het bot. Vóór patiënten aan hun radiotherapiekuur kunnen beginnen, moeten vaak tanden worden verwijderd. Radiotherapie heeft ook een negatieve invloed op tanden die wel nog kunnen blijven zitten. En ook bij andere kankers kan de behandeling met radiotherapie leiden tot schade aan of verlies van de tanden.

Voor het herstel van het gebit en de kauwfunctie kunnen de kosten hoog oplopen – soms tot €20,000 die uit eigen zak moeten worden betaald. Die kosten beïnvloeden ook de behandelingskeuzes. Soms kiezen mensen ervoor om hun gebit niet te laten herstellen, omdat het te duur is. Een dergelijke keuze heeft nefaste gevolgen voor de levenskwaliteit van de patiënt.

Een patiënt getuigt: “Een gewoon gebitje is niet mogelijk wegens vervormingen. Dat zou er gewoon uitvallen. Maar implantaten zijn een héél kostelijke zaak en ik zal de mijne volledig zelf moeten betalen, omdat er geen enkele tussenkomst voorzien is. Ik heb geen implantaat nodig om schoonheidsredenen, maar voor levensnoodzakelijke dingen zoals kauwen en eten, hé!”

Dure behandelingen

Ward Rommel, expert kankerzorg, legt uit: “De totale kost waar de patiënt zelf voor moet opdraaien kan bij implantaten, bruggen of kronen oplopen van € 15,000 tot wel € 20,000. Een goed gebit is geen luxe, maar gewoon noodzakelijk om kwaliteitsvol te leven. Met onze beleidsvoorstellen hopen we de kost voor patiënten drastisch te beperken, zodat ze zich kunnen bezighouden met wat telt: hun kankerherstel.

“Uit de analyse van de meldingen blijkt dat vooral de kosten voor implantaten, bruggen en kronen hoog oplopen. Die worden enkel terugbetaald indien chirurgie in de mond het kaakbot raakt. Patiënten die tandverlies lijden door radiotherapie of die chirurgie krijgen van de weke delen (zoals de tong), hebben vaak ook baat bij implantaten, maar krijgen deze niet terugbetaald.

Kom op tegen Kanker werkte een aantal concrete beleidsvoorstellen uit om deze problemen op te lossen. De organisatie werkte daarvoor samen met behandelende artsen, tandartsen, een ervaringsdeskundige en experts van de ziekenfondsen en het RIZIV. De belangrijkste voorstellen zijn:

  • Versoepel de voorwaarden voor terugbetaling van implantaten en stem ze af op de specifieke noden van de patiënten.
  • Betaal implantaten, bruggen en kronen terug, wanneer de patiënt geen andere keuze heeft.
  • Mindervaliden die moeilijkheden hebben om hun tanden goed te poetsen, hebben recht op vier tandsteenverwijderingen per jaar. Ken dezelfde rechten toe aan kankeroverlevers.
  • Geef de patiënt op voorhand duidelijke informatie over de kostprijs van de behandeling.

(LB)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content