© belga

Topman FOD Volksgezondheid Pedro Facon is coronacommissaris

Pedro Facon, momenteel directeur-generaal bij de FOD Volksgezondheid, wordt coronacommissaris. Dat heeft premier Alexander De Croo bevestigd op een persconferentie na afloop van het Overlegcomité met de deelstaatregeringen. Facon zal het coronabeleid moeten stroomlijnen en afstemmen tussen alle gemeenschappen en gewesten.

De coronacommissaris is een nieuwe functie, in het leven geroepen in het regeerakkoord van de regering-De Croo. In die hoedanigheid zal Facon instaan voor de coördinatie van het gezondheidsbeleid van de federale overheid en dat van de deelstaten.

Facon moet “de olie in de machine zijn om de zaken goed te laten verlopen”, verduidelijkte premier De Croo. Naast coördinatie zal de coronacommissaris in eerste instantie ook de langverwachte kleurenbarometer moeten operationaliseren. Adviesgroep Celeval heeft de kleurcodes en de drempels bepaald, maar Facon moet nu de sectorale protocollen aanpassen en integreren in de barometer, zodat bij elke fase van de epidemie meteen duidelijk is welke specifiek maatregelen gelden in de verschillende sectoren.

De 39-jarige Facon is sinds 2017 directeur-generaal bij de FOD Volksgezondheid, waar hij nu dus ontslag neemt. Facon verdwijnt ook uit het adviesorgaan Celeval, dat wel blijft bestaan. Voorlopig wil Facon zich geen deadlines stellen. “Er ligt veel werk op de plank”, klonk het na afloop van de persconferentie. Naast de kleurenbarometer ligt ook de samenstelling van Celeval op tafel, al wilde de kersverse coronacommissaris daar nog weinig over kwijt. “Ik heb daar een mening over en zal daar met de juiste mensen over spreken”, klonk het.

Het mandaat van Facon loopt voor een periode van twaalf maanden en is telkens met zes maanden verlengbaar. Hij wordt bijgestaan door een inter- en multidisciplinair wetenschappelijk comité, mogelijk aangevuld met buitenlandse wetenschappers, een team van projectbeheerders, en adjunct-coronacommissaris Carole Schirvel.

Partner Content