© Getty Images/iStockphoto

UGent lanceert nieuw onderzoek naar zelfdoding bij 45-60 jarigen

De Eenheid voor Zelfmoordonderzoek aan de Universiteit Gent lanceert vandaag/maandag een onderzoek naar zelfdoding bij 45- tot 60-jarigen in Vlaanderen. Dat heeft UGent maandag, op de Werelddag Suïcidepreventie, bekendgemaakt.

De zesde Gezondheidsdoelstelling stelt dat het aantal suïcides tegen 2020 met 20 procent moet dalen in vergelijking met het jaar 2000. De meest recente Vlaamse zelfmoordcijfers uit 2015 tonen een dalende trend waarbij de Gezondheidsdoelstelling gehaald is voor bijna alle leeftijdsgroepen, behalve bij mannen en vrouwen tussen 45 en 60 jaar. In deze leeftijdsgroep was er de afgelopen jaren globaal geen of een negatief effect te zien.

Onderzoek naar preventie- en interventiemogelijkheden gebaseerd op een gedegen kennis van risicofactoren bij deze doelgroep is noodzakelijk. Zo kan een antwoord gegeven worden op de vraag naar mogelijke beïnvloedende factoren van deze ongunstige evolutie en kan nagegaan worden of er beleidswijzigingen binnen het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie noodzakelijk zijn.

Voor de zogeheten Insight-studie worden nabestaanden gezocht om in gesprek te gaan over de leefomstandigheden en gebeurtenissen die een rol speelden in het leven van hun naaste die overleden is door zelfdoding. Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen lanceert bij de aanvang van het onderzoek “een warme oproep om deel te nemen aan deze studie”.

Dit kan via zelfmoord1813.be/steun-ons/meedoen-aan-onderzoek

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 of op de site http://www.zelfmoord1813.be

Partner Content