© Getty Images

UZ Gent en VIB testen medicatie tegen longproblemen veroorzaakt door COVID-19

Plusmagazine.be Onlineredactie

UZ Gent en VIB evalueren een geneesmiddel met de naam Leukine® voor de behandeling van longproblemen ten gevolge van COVID-19. Verschillende medische centra in onder meer Duitsland en Italië overwegen mee in de studie te stappen die het effect van Leukine® op longfunctie en -herstel zal bestuderen.

Een bepaal type longcel, de alveolaire macrofagen, kan enkel optimaal groeien en functioneren als er een welbepaalde groeifactor aanwezig is. Deze groeifactor (gekend als GM-CSF) speelt een cruciale rol in de verdediging tegen virussen en een goed functionerend immuunsysteem. GM-CSF kan in diermodellen de sterfte door virale longontsteking beperken. Hieruit blijkt dat de activatie van het immuunsysteem erg belangrijk is om virussen te bestrijden en bijkomende infecties te vermijden.

Leukine®, het geneesmiddel dat getest zal worden, is ontworpen door Partner Therapeutics en is een vorm van GM-CSF verkregen uit gist. Het werd oorspronkelijk goedgekeurd in de VS in 1991. De veiligheid van het middel in menselijke patiënten is dus al uitvoerig getest.

Steun voor de longen

“Patiënten met COVID-19 die acute ademhalingsproblemen ontwikkelen hebben niet veel behandelingsmogelijkheden en een verhoogde kans op overlijden,” zegt Bart Lambrecht, hoofdonderzoeker van de klinische test aan het UZ Gent en het VIB-UGent Centrum voor Inflammatieonderzoek. “We hebben snel deze studie met Leukine® opgestart omdat GM-CSF belangrijke effecten heeft op de bescherming tegen virussen. De groeifactor ondersteunt ook het immuunsysteem en kan herstelmechanismen in de longen promoten.”

Samenwerken tegen COVID-19

“Partner Therapeutics wil de werking van Leukine® bij patiënten met COVID-19 onderzoeken en werkt hiervoor samen met academische en regeringspartners in Europa en de VS,” zegt Dr. Debasish Roychowdhury, Chief Medical Officer bij Partner Therapeutics. “Samen met vele onderzoekers en wetenschappers denken we dat GM-CSF op verschillende manieren patiënten kan helpen, zoals het bestrijden van de infectie, het ondersteunen van het immuunsysteem, en het herstellen van beschadigd weefsel.”

Voor de behandeling van acute ademhalingsproblemen als gevolg van COVID-19 zal Leukine® gebruikt worden in vernevelde vorm voor directe opname via de ademhaling bij patiënten die reeds aan een beademingstoestel zijn aangesloten. De vernevelde vorm van Leukine® is al bestudeerd in fase 2 en fase 3 klinische testen bij aandoeningen die de alveolaire macrofagen, de eerder genoemde longcellen, aantasten.

Partner Content