© Getty Images

Vanaf 1 oktober ’21 kan iedereen het griepvaccin afhalen bij de apotheker

Leen Baekelandt
Leen Baekelandt Journaliste Plusmagazine.be

Vanaf 1 oktober ’21 kan iedereen direct bij de apotheker een griepvaccin afhalen zonder artsenvoorschrift. Voor het komende griepseizoen ’21-’22 heeft ons land 3,78 miljoen griepvaccins voorzien, of maar liefst 840.000 meer dan vorig seizoen.

Er wordt dit jaar geen tekort aan griepvaccins verwacht en bijgevolg is er, in tegenstelling tot vorig jaar, geen gefaseerde vaccinatiecampagne.

Vanaf 1 oktober ’21 kan iedereen direct bij de apotheker een griepvaccin afhalen zonder artsenvoorschrift. Mensen die behoren tot één van de risicogroepen, zoals bepaald door de Hoge Gezondheidsraad en het RIZIV, krijgen het vaccin bovendien grotendeels terugbetaald.

De apotheker kan ook onmiddellijk de derdebetalersregeling toepassen voor alle patiënten die tot de RIZIV-risicogroepen behoren. Alleen voor deze burgers uit de risicogroepen is het vaccin grotendeels terugbetaald. Het gaat om twee categorieën, bepaald door de Hoge Gezondheidsraad. Tot categorie A behoren onder andere de 65-plussers, patiënten van alle leeftijden met een onderliggende chronische aandoening, mensen met een BMI hoger dan 35, mensen die werken in de gezondheidssector en zwangere vrouwen. Tot categorie B behoren personen tussen 50 en 65 jaar, zelfs indien ze niet aan een risicoaandoening lijden.

Vanaf 15 oktober start de eigenlijke periode om je door de arts te laten vaccineren tegen de griep. Op die dag start ook de sensibiliseringscampagne van de overheid en de apothekersverenigingen.

Wordt het een griepwinter?

Komende winter dreigt een griepwinter te worden volgens de experten wereldwijd. Door de lockdown en alle coronamaatregelen hebben we afgelopen jaar geen griepseizoen gehad. Daardoor hebben we minder antistoffen aangemaakt tegen het virus en zouden er het komende griepseizoen dus meer mensen vatbaar kunnen zijn voor de griep. Hoe meer coronabeperkingen wegvallen, hoe groter de mogelijke griepimpact op mensen met minder weerstand. Bovendien kan er vaccinmoeheid optreden door de covid-19-vaccinatiecampagne. In de afgelopen jaren, toen er nog geen sprake was van het coronavirus, telde België op het hoogtepunt van de griepepidemie gemiddeld 300 tot 1.000 besmette personen per 100.000 inwoners.

Zich laten vaccineren en de hygiënische maatregelen respecteren, zijn dan ook nog steeds de beste oplossingen om zich te beschermen tegen de griep en de complicaties ervan.

Korter traject

Doel van deze maatregel is om de vaccinatiegraad te verhogen, in het bijzonder van de risicopatiënten, door het afhalen van een griepvaccin makkelijker te maken. “Het traject voor de patiënt is verkort”, aldus Koen Straetmans. “Vroeger moest de patiënt eerst naar de arts om een voorschrift te halen, om vervolgens bij de apotheker het vaccin op te halen. Nadien moest de patiënt opnieuw naar de huisarts om een prik te laten zetten.” Nu is die eerste stap weggelaten, de patiënt kan meteen naar de apotheek om het griepvaccin op te halen. “Dat maakt het makkelijker voor de patiënt om zich te laten vaccineren”, aldus Straetmans. “En dat is natuurlijk de bedoeling van de overheid, dat zoveel mogelijk mensen zich laten vaccineren en we door die hogere vaccinatiegraad een gezonde en actieve bevolking behouden en onze zorgvoorzieningen ontlasten.”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content