© Getty Images

Velen lopen Verhoogde Tegemoetkoming (VT) nog mis

Leen Baekelandt
Leen Baekelandt Journaliste Plusmagazine.be

Eén op vijf Belgen heeft recht op de Verhoogde Tegemoetkoming (VT). Dat is een stijging van 54% ten opzichte van 2002. Opvallend: het percentage mensen dat hun sociale rechten niet opneemt, is alarmerend. Dat alles blijkt uit een onderzoek van CM Gezondheidsfonds naar het huidige profiel en de evolutie van VT-rechthebbenden.

Om de toegang tot gezondheidszorg te verbeteren, voorziet de Verplichte Ziekteverzekering een mechanisme voor huishoudens met lage inkomens: het statuut van de Verhoogde Tegemoetkoming. Hierdoor zijn de terugbetalingen hoger, waardoor het remgeld van de patiënt vermindert. Voorbeeld: voor een consultatie bij de huisarts betaal je 4 of 6 euro remgeld, afhankelijk of de huisarts over je Globaal Medisch Dossier beschikt of niet. Voor VT-rechthebbenden is het remgeld 1 of 1,5 euro.

De afgelopen jaren zijn er verschillende inspanningen geleverd om het statuut op de Verhoogde Tegemoetkoming efficiënter toe te kennen. Zo is er de invoering van het automatisch recht voor bepaalde sociale categorieën en de zogenaamde proactieve flux, waarbij alle ziekenfondsen in België sinds 2015 potentiële rechthebbenden op Verhoogde Tegemoetkoming proactief contacteren op basis van fiscale gegevens.

Bijkomend is de regelgeving sinds 2008 ook zo aangepast dat het statuut voor iedereen onder een bepaalde inkomensgrens toegankelijk is. Al deze aanpassingen en inspanningen samen kunnen de stijging van het aantal mensen met de Verhoogde Tegemoetkoming verklaren.

Velen lopen VT-statuut mis

Toch loopt een groot deel van degenen die voor het VT-statuut in aanmerking komen de voordelen van het statuut mis. ‘Als gezondheidsfonds ijveren we er voor om de toegang tot zorg voor iedereen te garanderen,’ zegt CM-voorzitter Luc Van Gorp. ‘Het percentage mensen dat hun sociale rechten niet opneemt, is alarmerend. Nochtans zou het VT-statuut de toegang tot gezondheidszorg voor hen veilig kunnen stellen, aangezien het de betaalbaarheid ervan verzekert.’

Om te vermijden dat mensen het recht op de Verhoogde Tegemoetkoming niet opnemen, wil CM een aanpassing in de wetgeving om ervoor te zorgen dat mutualiteiten het VT-recht ‘ambtshalve’ kunnen toekennen aan een enkele kwetsbare profielen op basis van recente inkomensinformatie. ‘We willen vooral dat het VT-recht sneller wordt geactiveerd bij alleenstaanden en eenoudergezinnen in geval van arbeidsongeschiktheid, werkloosheid van meer dan drie maanden, invaliditeit of pensioen,’ zegt Luc Van Gorp.

Hoe wordt de Verhoogde Tegemoetkoming toegekend?

Het recht op de Verhoogde Tegemoetkoming wordt verleend op basis van een sociaal recht of na een inkomensonderzoek.

Als het gezinsinkomen van de aanvrager onder een bepaald plafond ligt (bepaald op basis van een referentieperiode), wordt het recht op de Verhoogde Tegemoetkoming toegekend aan alle leden van hetzelfde huishouden. Voor een aanvraag vanaf 1 januari 2023 wordt er gekeken naar het jaarlijks inkomen van 2022, waarbij het inkomensplafond is vastgelegd op ?23.304 (vermeerderd met ?4.315 per extra persoon in het huishouden).

Het VT-statuut geeft ook toegang tot het sociaal energietarief (tot 30/06), het sociaal telefoontarief, tariefverlagingen bij het openbaar vervoer, etc.

Meer info vind je hier.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content