Vitamines en mineralen geen wondermiddelen tegen corona

“Vitamines en mineralen zijn geen wondermiddelen tegen COVID-19”, zo waarschuwt de Hoge Gezondheidsraad (HGR) in een persbericht over zijn nieuwste advies. Studies, voornamelijk rond vitamine D en zink, hebben tot dusver weinig echt interessante resultaten opgeleverd.

Om duidelijkheid te scheppen in de wirwar aan wilde verhalen over de impact van ons voedingspatroon op onze weerbaarheid tegen het coronavirus, geeft de Hoge Gezondheidsraad in zijn nieuwste advies, op basis van meer dan 200 publicaties, een overzicht van de huidige wetenschappelijke stand van zaken.

“Vitamine D is nodig, maar niet nuttig voor de behandeling van COVID-19”, luidt het. Tot 80 procent van de Belgische bevolking heeft een matig tot uitgesproken tekort aan vitamine D, een stof die een belangrijke rol speelt in de goede functionering van ons immuunsysteem. Toch is er geen wetenschappelijk onderzoek dat veronderstelt dat zo’n tekort het risico om besmet te worden met het coronavirus verhoogt.

Ook zink wordt beschreven als “een sleutelspeler voor ons immuunsysteem”, maar is net als vitamine D weinig actief tegen COVID-19. De HGR heeft tot nu toe geen positief effect kunnen vaststellen van het toedienen van zink aan patiënten met symptomen van het coronavirus. Voor mensen die een hoog risico lopen op besmetting en nog geen symptomen vertonen, kan een preventieve zinkkuur van 10 mg/dag gedurende 3 tot 4 weken eventueel wel aangewezen zijn.

De Hoge Gezondheidsraad verduidelijkt ook dat vaccinatie geen aanleiding is om een behandeling met zink of vitamine D stop te zetten. “Om elke eventuele interactie met de vaccinatierespons te voorkomen, verander je de dosis 2 tot 3 weken vóór en na de vaccinatie beter niet meer.”

Tot slot waarschuwt de Raad voor ‘miraculeuze’ oplossingen die te mooi zijn om waar te zijn. “Bekwame gezondheidsprofessionals, waaronder de huisarts, de apotheker of de diëtist blijven een cruciale rol spelen om de optimale inname van voedingsstoffen te bepalen en verder op te volgen”, klinkt het.

Partner Content