© Getty Images/Cultura RF

Vlaams Patiëntenplatform: ‘Terugbetaling restauratieve tandzorg moet uitgebreid worden naar alle mensen met een chronische aandoening’

Plusmagazine.be Onlineredactie

Kankerpatiënten en mensen met anodontie hoeven straks niet meer te betalen voor dure restauratieve tandzorg zoals het plaatsen van implantaten, bruggen of kronen. Ze zullen ook niets meer moeten voorschieten. Het Vlaams Patiëntenplatform is blij met deze maatregel, maar vraagt dat de volledige terugbetaling onmiddellijk wordt uitgebreid naar alle mensen met een chronische aandoening.

De maatregel biedt kankerpatiënten en patiënten met anodontie (een aandoening waarbij geen enkele tand in het gebit tot ontwikkeling komt) een dubbele bescherming: ze kunnen niet alleen rekenen op de volledige terugbetaling van restauratieve tandzorg maar hoeven ook niets meer voor te schieten uit eigen zak. Met een kostprijs die kan oplopen tot enkele duizenden euro’s is dat laatste immers allesbehalve evident. Daarom beslist minister De Block dat de tandarts het bedrag rechtstreeks van de overheid zal ontvangen via de derdebetalersregeling.

Als bijkomende bescherming zullen alle tandartsen de Riziv-tarieven voor deze behandelingen moeten respecteren. Patiënten kunnen dus geen ereloonsupplementen aangerekend krijgen.

200 patiënten per jaar

In het totaal komen ruim 200 patiënten per jaar in aanmerking voor de volledige terugbetaling. Naast anodontiepatiënten gaat het bijvoorbeeld over patiënten met een hoofd- of een halstumor van wie hun onder- of bovenkaak zwaar beschadigd geraakt bij een operatieve verwijdering van de tumor of na een bestralingsbehandeling ter hoogte van de mond. Een ander voorbeeld zijn kankerpatiënten van wie hun afweersysteem negatief reageert op stamceltherapie met tandverlies tot gevolg.

Het voorstel van minister De Block kreeg groen licht van de ministerraad en vertrekt nu voor advies naar de Raad van State. Naar verwachting zal de nieuwe regeling in het najaar van kracht worden.

Vlaams Patientenplatform wil ruimere toepassing

Eind 2017 organiseerde het Vlaams Patiëntenplatform een bevraging bij zijn ledenverenigingen over tandzorg. Daaruit blijkt dat heel wat mensen met een chronische aandoening kampen met tandproblemen. Het gaat niet enkel over mensen met kanker, maar bijvoorbeeld ook om mensen met epilepsie, diabetes of een bindweefselaandoening.

51% van de mensen die deelnamen aan de bevraging ervaart een hogere nood voor preventieve tandzorg omwille van zijn aandoening. 34% heeft beschadigde tanden als gevolg van zijn aandoening en 23% heeft beschadigde tanden als gevolg van zijn behandeling. 51% heeft tandverlies als gevolg van zijn aandoening. Deze cijfers onderstrepen hoe belangrijk het is om de terugbetaling van restauratieve tandzorg uit te breiden naar alle mensen met een chronische aandoening.

Partner Content