© Getty Images/iStockphoto

Voor deze infecties moet je uitkijken wanneer je huisdieren hebt

Huisdieren zijn onze beste vrienden maar in bepaalde gevallen kunnen ze ons ook ziek maken. Zo circuleren er verschillende zoönosen of besmettelijke aandoeningen die van dier op mens overgaan. Vaak vertonen de beestjes zelf geen symptomen, terwijl ze bij mensen ernstige klachten kunnen veroorzaken.

Zoönosen kunnen mensen besmetten op verschillende manieren: door direct contact met geïnfecteerde dieren, door aanraking van dierlijke producten zoals uitwerpselen of door overdracht van bacteriën, virussen of parasieten naar de voedselketen. “Vooral kwetsbare groepen zoals zwangeren, kinderen of mensen met verminderde immuunrespons kunnen hierbij risico’s lopen”, vertelt dierenarts Jan Van Assche.

Toxoplasmose

Toxoplasma is één van de meest voorkomende parasieten in ons land. Volgens studies van het Instituut voor Tropische Geneeskunde raakte 50 à 60 procent van de Belgen hiermee ooit besmet. Dit verloopt grotendeels ongemerkt omdat in veel gevallen symptomen uitblijven. Alleen voor zwangeren is het echt uitkijken, gezien het gevaar voor de ongeboren baby. Katten zijn als enige eindgastheer de typische verspreiders van toxoplasma. Bij besmette dieren ontwikkelen zich zogeheten oöcysten in de darmen. Die worden uitgescheiden als de kat stoelgang maakt. De oöcysten zijn niet meteen besmettelijk, maar pas na een incubatieperiode van 2 à 5 dagen. De kat is ook maar één keer in haar leven besmettelijk. Dat is meestal wanneer het dier nog jong is en begint te jagen op muizen. Nadien maakt het dier immuniteit aan. Mensen kunnen toxoplasma oplopen door oraal contact met besmette stoelgang, bijvoorbeeld bij het reinigen van de kattenbak of door het eten van ongewassen groenten uit de tuin of via rauw vlees. Ook bij niet zwangeren kan toxoplasma potentieel gevaarlijk zijn. Het geeft zowat dezelfde symptomen als bij een griepinfectie.

Voor deze infecties moet je uitkijken wanneer je huisdieren hebt
© Getty Images/iStockphoto

“Het reële gevaar mag ook niet overschat worden. Aan de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Gent is een test uitgevoerd bij studenten. Daaruit bleek dat slechts 50 procent positief testte voor toxoplasma. Terwijl deze mensen toch courant contact hadden met katten en andere dieren.”

Chlamydophila

Deze bacterie komt voor bij papegaaien (kromsnavels) en tal van andere wilde en tamme vogels waaronder duiven. Vogels zijn meestal drager zonder symptomen. Mensen kunnen ermee besmet raken via snot of oogvocht. Meestal komt de bacterie in de lucht terecht en wordt ze ingeademd.

Voor deze infecties moet je uitkijken wanneer je huisdieren hebt
© Getty Images/iStockphoto

Besmetting van mens op mens is veeleer zeldzaam. Na 10 dagen tot twee weken treden bij mensen de eerste ziekteverschijnselen op. Dat kan variëren van lichte verkoudheid tot hoofdpijn, nekpijn, hoge koorts en spierpijnen. Een antibioticumkuur is meestal aanbevolen. “Ook deze infectie is potentieel gevaarlijk voor zwangeren maar zeker ook voor mensen met een verminderde immuniteit. Zij kunnen hierdoor een pneumonie oplopen.”

Giardia

Een veel voorkomende maar meestal niet gediagnosticeerde parasiet is giardia bij honden en katten. “Dat is eigenlijk een van de meest voorkomende maag-darm parasieten bij honden en katten, die aan de oorzaak ligt van heel wat diarreegevallen. Zeker bij dieren met chronische diarree moet hieraan gedacht worden.

Ook dit is een zoönose waarvan de overdracht van de cysten via fecale- orale weg plaatsvindt. Mensen en zeker kinderen kunnen er makkelijk mee besmet raken. Bij hen geeft het koorts en diarree. Giardia kan behandeld worden door de dieren regelmatig te ontwormen.”

Toxocara

Deze parasitaire rondworm die bij katten en honden voorkomt, wordt uitgescheiden via de stoelgang. Kinderen komen er wel eens mee in contact bij het spelen in zandbakken, waarin stoelgang van huisdieren is terechtgekomen. Die eitjes zijn erg kleverig en belanden daardoor gemakkelijk onder vingernagels. Voor kinderen kan een dergelijke infectie gevaarlijke gevolgen hebben. Bij besmette huisdieren komen de eitjes terecht in de darmen, maar bij kinderen gaan die eitjes migreren doorheen het lichaam (larva migrans syndroom). Mogelijk is er ook een verband met het ontstaan van astma. Alle ontwormingen ten spijt, komt toxocara zeker bij kittens en pups nog erg veel voor.

Voor deze infecties moet je uitkijken wanneer je huisdieren hebt
© Getty Images/iStockphoto

Schimmelinfecties

Bij cavia’s en katten kunnen schimmels zoals trichophyton en microsporum voorkomen. Katten, vooral Perzen, zijn vaak asymptomatische dragers. Bij hen merk je nauwelijks wat, tenzij bij zwakkere of jonge dieren wat haarverlies aan de oren. Bij cavia’s kan het huidinfecties (schilfers op oren, korstige wonden, schurftige schimmel) en haarverlies veroorzaken.

Voor deze infecties moet je uitkijken wanneer je huisdieren hebt
© Getty Images/iStockphoto

Mensen die ermee besmet raken, krijgen tinea corporis (katrienewiel). Een behandeling met schimmeldodende crème (azolecrème) is aanbevolen. “Zeker bij kinderen moet dit goed opgevolgd worden. Er zijn door deze infectie al kinderen in het ziekenhuis beland, omdat ze onvoldoende reageerden op schimmeldodende medicatie. De dieren kunnen behandeld worden, met middelen zoals itraconazole.”

Leptospirose

Leptospirose of de ziekte van Weil, wordt verspreid door ratten en andere knaagdieren die als gastheren van de zoönose fungeren. Honden, vooral dan jachthonden, raken besmet door contact met geïnfecteerde dieren of door het drinken van gecontamineerd stilstaand water. “Dit is een van de weinige kiemen die door de huid kan doordringen. Bij honden zijn de symptomen zeer ernstig. Zonder behandeling zelfs fataal. Vooral lever en nieren worden aangetast. De overdracht naar de mens gebeurt door contact met urine van een besmette hond. De behandeling bestaat uit een antibioticakuur, die in een vroeg stadium moet worden toegediend. In België blijft het aantal besmettingen bij mensen beperkt, al zijn er elk jaar wel enkele overlijdens. Vooral landbouwers, jagers, rioolwerkers, veeartsen lopen risico. Daarom is het aanbevolen om honden hiertegen te vaccineren. Die vaccins zitten in het standaardpakket maar dit is wel een van de vaccins die geen langdurige immuniteit geven en die dus regelmatig (tot tweemaal per jaar) herhaald dienen te worden.”

Walking dandruff

Voor deze infecties moet je uitkijken wanneer je huisdieren hebt
© Getty Images/iStockphoto

Schilfermijt (cheyletiella) komt vaak voor bij konijnen. “Deze parasiet uit zich door de aanwezigheid van huidschilfers. De Britten hebben het over walking dandruff, omdat het lijkt alsof de schilfers op stap gaan. Als je een besmet konijn hebt opgepakt, merk je dat meteen aan je handen. Die zitten onder de schilfertjes. De dieren moeten behandeld worden met anti-parasitaire middelen. Bij mensen is de infectie doodlopend maar ze veroorzaakt wel veel jeuk en huiduitslag met rode puntjes door de beten van de mijten.”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content