© iStock

Waarom partners allebei risico lopen op hartproblemen

Ben je getroffen door een hartziekte, dan worden vaak ook je directe bloedverwanten gescreend op dergelijke risico’s. Maar dat volstaat mogelijk niet. Een nieuwe Japanse studie suggereert dat ook echtgenoten van hartpatiënten beduidend meer kans lopen op hartlijden.

De nieuwe link die Japanse onderzoekers blootlegden werkt opvallend genoeg wel maar in één richting. Mannen van wie de vrouw in het verleden een hartprobleem had ontwikkeld, liepen nadien significant meer kans om ook zelf een hartziekte op te lopen maar omgekeerd werd dat verband niet vastgesteld. Het risico op voorvallen zoals een beroerte, hartinfarct of angina pectoris steeg dus niet bij vrouwen met een zieke mannelijke partner.

Die conclusies kwamen tot stand na een onderzoek bij ruim 13. 000 volwassenen (gemiddelde leeftijd 56 jaar) zonder een voorgeschiedenis van een hartziekte maar die samenleefden met een partner met een hartprobleem. Die groep werd vergeleken met koppels van wie geen van beide een voorgeschiedenis van een hartziekte had. De deelnemers werden ruim 7 jaar opgevolgd.

Vrouwen sturen

Dat partners elkaars risico op een hartziekte beïnvloeden, is volgens sommige cardiologen niet zo verwonderlijk. Zo merkt dr. Johanna Contreras (directeur hartfalen bij Mount Sinai Health System New York) bij theheart.org op dat zij dit ook vaststelt in haar dagelijkse praktijk. “Mensen die samenwonen nemen vaak elkaars gedrag over. Koppels houden er daardoor meestal een gelijkaardige levensstijl op na zoals al dan niet gezond eten, voldoende bewegen en roken. Bovendien zijn het meestal de vrouwen die in het gezin de levensstijl en eetgewoonten aansturen. Mannen zijn doorgaans geneigd om vrouwen daarin te volgen”, stelt dr. Contreras. Die visie wordt ook onderschreven door de Japanse onderzoekers zelf. Zij suggereren dat de verschillende resultaten voor mannen en vrouwen hierdoor onder meer kunnen verklaard worden. Zo wijzen ze erop dat heel wat mannen die beroepsactief zijn, voor hun levensstijlkeuzes zoals voeding en beweging volledig afhankelijk zijn van hun vrouw. Wanneer die laatste ongezonde keuzes maakt, heeft dat voor beide gevolgen.

Nieuwe preventie

De resultaten die nog moeten bevestigd worden door nieuwe opvolgstudies, suggereren alvast dat er qua preventie meer kan ondernomen worden om hartziekten bij partners te voorkomen of tijdig op te sporen. Dat kan door ook de echtgenoten telkens nauwer te betrekken bij de behandeling van mensen die een hartaanval of een andere cardiovasculaire aandoening hebben doorgemaakt. Cardioloog dr. Contreras: “Ik sta erop om telkens ook de partner van de patiënt te zien om hen te adviseren om samen te werken aan de verandering van levensstijl. Dat is een belangrijk gesprek dat best gevoerd wordt voor de patiënt het ziekenhuis verlaat. Door het koppel hierover gezamenlijk aan te spreken, merk ik dat ze vaak samen beslissen om te stoppen met roken, samen te gaan sporten en algemeen gezonder te gaan leven.”

Bron: www.theheart.org

Partner Content