© Getty Images

Bijna 10 procent van de Belgen gebruikte nog nooit internet

Bijna 10% van de Belgen tussen 16 en 74 jaar heeft nog nooit gebruikgemaakt van het internet. Dat blijkt uit een wetenschappelijk rapport dat de Koning Boudewijnstichting morgen publiceert naar aanleiding van de Week van de Geletterdheid.

Uit het onderzoek van de Koning Boudewijnstichting komt ook naar voor dat bijna 40% van de bevolking geen of een zwakke digitale kennis heeft. Het fenomeen treft vooral mensen met een laag opleidingsniveau en een bescheiden inkomen, en ook oudere mensen.

25% van de alleenstaande vrouwen en mannen in Vlaanderen heeft thuis geen toegang tot het internet, in Wallonië is dat maar liefst 45%.

“Geen goed nieuws”, zegt de Koning Boudewijnstichting, “want digitale kennis wordt in de toekomst even belangrijk als kunnen lezen en schrijven. En digitaal uitgesloten zijn, betekent in onze maatschappij vaak ook sociaal uitgesloten.”

Bovendien verloopt door de coronacrisis alles nog meer digitaal: thuiswerken, lessen volgen en sociaal contact onderhouden. Dit geldt ook voor de dienstverlening van steden en gemeenten. Het aantal e-loketten neemt toe. Opvragen van officiële documenten, adreswijzigingen en reserveringen verlopen vaak online.

Daarom focust de Week van de Geletterdheid, die loopt van 7 tot 11 september, op e-inclusie voor lokale besturen. E-inclusie gaat over het wegwerken van digitale uitsluiting, aandacht hebben voor digitale drempels en het versterken van digitale vaardigheden en mediawijsheid bij de bevolking.

“Enkel met een sterk e-inclusiebeleid kan iedereen deelnemen aan de digitale samenleving. De campagne biedt samen met VVSG lokale besturen expertise en hulpmiddelen om een e-inclusief beleid op te zetten.”

Meer info op http://ikbenmee.be.

Partner Content