© Getty Images/Tetra images RF

Brailleliga: ‘Stop de discriminatie van 65-plussers’

Wie getroffen wordt door een oogziekte, moet in ons land hopen dat dit gebeurt voor zijn 65-ste verjaardag. Vanaf die leeftijd hebben mensen met een visuele beperking immers geen recht meer op tegemoetkoming voor hulpmiddelen zoals aangepaste smartphones. In deze tijden van meer inclusie een onbegrijpelijke leeftijdsdiscriminatie, onderlijnt Michel Magis, directeur van de Brailleliga.

Voor wie er nog aan zou twijfelen, de Brailleliga mag dan een kersverse eeuweling zijn, aan strijdlust heeft de organisatie nog niets ingeboet. Inclusie van slechtzienden en blinden prijkt bovenaan het lijstje met ambities van de organisatie. Dat is in een samenleving waar meer dan ooit de nadruk ligt op het visuele, een behoorlijke uitdaging.

Vrouwen met een visie

Maar de uitdaging was zo mogelijk nog groter 100 jaar geleden, toen twee blinde en doortastende vrouwen vanuit het niets een alternatieve bibliotheek opstarten voor slechtzienden in braille. Het betekende de start van de Brailleliga. Hun actieterrein nam al snel een vlucht en breidde uit met sociale dienstverlening, culturele en vrije tijdsactiviteiten. Slechtzienden en blinden kregen via de organisatie ook kansen om beroepsopleidingen te volgen, al waren de mogelijkheden in die pioniersdagen nog erg beperkt tot jobs als stoelenmaker of houtkapper. Vandaag is dat compleet anders. Nog steeds begeleidt de Brailleliga mensen naar een opleiding, een job en zelfs op de werkvloer maar vandaag zijn de werkkansen enorm toegenomen, met dank aan nieuwe technologieën en gerichtere ondersteuning. Van danseres tot politieagent, advocaat, keukenhulp, verkoper of IT-specialist.... The sky is limit geworden, ook voor heel wat ambitieuze slechtzienden en blinden.

Specifieke behoeften

Die begeleiding en ondersteuning was altijd een van de pijlers van de organisatie en dat blijft. Al reiken de ambities vandaag een stuk verder, met dank aan de technologische revolutie die zich ook op het terrein van de visuele hulpmiddelen heeft voltrokken. Dat opent heel wat nieuwe deuren voor slechtzienden. “We hebben altijd getracht om zoveel mogelijk hulp op maat van elke slechtziende te bieden. In de toekomst willen we ons hiervoor echt gaan toeleggen op specifieke behoeften van onder meer kinderen en 60-plussers. Die laatste groep maakt toch twee derde van ons totaal aantal leden uitmaken”, aldus directeur Magis.

Obstakels voor 65-plussers

Al 20 jaar dringt de Brailleliga er bij de beleidsmakers op aan om een einde te maken aan de leeftijdsdiscriminatie tegenover al wie ouder is dan 65 jaar. Afdelingsdirecteur Ronald Vrydag: “Om die groep niet in de kou te laten hebben we intussen zelf een nieuw fonds opgericht dat instaat voor de financiering van smartphones en tablets. Doordat ze uit de boot vallen voor tegemoetkomingen van de regionale hulpfondsen, ontvangen heel wat slechtziende en blinde ouderen vandaag niet de hulp die ze nodig hebben. Dat tast hun levenskwaliteit aan en daardoor dreigen ze ook in een isolement te raken. Naast de financiële drempel, is er bij hen vaak ook het obstakel van de technologie zelf. Doordat ze daar minder vertrouwd mee zijn, is er behoefte aan opleidingen op maat. Want vandaag verloopt een groot deel van het leven via de digitale weg. Als Brailleliga kunnen we hen daarbij adviseren en innovaties zoals digitale boeken of loepen of aangepaste smartphones laten uitproberen of hen daarin wegwijs maken. Zo kunnen ze zelf ondervinden wat bij hen past. Al deze technologieën evolueren vandaag razendsnel. Als Brailleliga willen we dit op de voet volgen en onze leden zo goed mogelijk hierover informeren.”

Feestjaar

Een heel jaar lang programmeert de Brailleliga allerlei activiteiten zoals concerten, een aangepaste thé-dansant en een Braillemobiel die langsheen verschillende steden op tournee trekt. Hier kan je terecht voor informatie en om concreet kennis te maken met hulpmiddelen. Of je kan de liga steunen door je eigen stemopname te laten registreren in de VoxBox. “De stem vormt de rode draad doorheen de ganse campagne. Voor wie zijn gezichtsvermogen verliest, is de stem een superbelangrijk communicatiemiddel.”

Meer info: www.braille.be

Partner Content