© Getty Images/Maskot

Brusselse app Fix My Street uitgebreid voor minder mobiele personen

De app Fix My Street, waarmee je overlast en gebreken op de Brusselse openbare wegen en voetpaden kan melden, wordt uitgebreid. Voortaan kunnen mensen met beperkte mobiliteit ook hun specifieke problemen aangeven.

Het gewestelijk mobiliteitsplan Good Move maakt van voetgangers een prioriteit. In dat opzicht start binnenkort de renovatie van de aaneengesloten stoepdelen. Het doel hier is om de openbare ruimte voor iedereen, en meer bepaald voor minder mobiele personen, zo toegankelijk mogelijk te maken. Dat doet Brussel Mobiliteit onder meer door stoepranden te verlagen of blindegeleidetegels te plaatsen.

Daarnaast wil het gewest het voor de mensen met een beperkte mobiliteit makkelijker maken om problemen of hindernissen in de openbare ruimte te melden. De app Fix My Street krijgt hiervoor enkele bijkomende toepassingen.

“Het is een kwestie van gelijkheid: de straat is van iedereen. Iedereen moet voetganger kunnen zijn, ook wie slecht te been is, een kinderwagen voortduwt, in een rolstoel zit of blind of slechtziend is”, verklaart Brussels mobiliteitsminister Elke Van den Brandt.

In de app kan je als minder mobiele persoon nu bijvoorbeeld aangeven of een zebrapad, een stoeprand of blindegeleidetegels beschadigd zijn, slecht geplaatst zijn of gehinderd worden. Zo kunnen de gewestelijke en gemeentelijke diensten proactiever handelen bij toegankelijkheidsproblemen.

Partner Content