Dit zijn de coronaregels vanaf 1 september

Vanaf dinsdag 1 september worden verschillende versoepelingen van de coronaregels van kracht. Zo zijn in theaters, concertzalen, sporthallen en tijdens andere indooractiviteiten opnieuw 200 mensen toegelaten. Op koffietafels na afloop van begrafenissen mogen voortaan vijftig mensen aanwezig zijn. De bubbel van vijf blijft echter gehandhaafd.

Premier Sophie Wilmès kondigde op de laatste Nationale Veiligheidsraad van 20 augustus verschillende lichte versoepelingen aan van de coronaregels vanaf 1 september, en dat voor een periode van een maand.

Cultuursector trekt zich langzaam weer op gang

Zo zijn in theaters, concertzalen, sporthallen en tijdens andere indooractiviteiten opnieuw 200 personen toegelaten. Voor evenementen in openlucht wordt het maximum opgetrokken tot 400. Mits toelating van de bevoegde minister kunnen burgemeesters wel beslissen om in zalen en andere “permanente structuren” op hun grondgebied meer mensen toe te laten, op voorwaarde dat er mondmaskers gedragen worden en de afstandsregels worden gerespecteerd.

De cultuursector werkt overigens vanaf 1 september met kleurcodes. Bij fase groen is alles mogelijk. Alle contacten kunnen plaatsvinden en handhygiëne blijft wel noodzakelijk. Bij fase geel, waarin de cultuursector vandaag start, is het dragen van een mondmasker verplicht en wordt de afstand bij een zittend publiek teruggebracht tot 1 meter (bij afwezigheid van vaste stoelen) of tot 1 stoel tussen elke persoon of bubbel (met vaste stoelen). Bij fase oranje worden de maatregelen verscherpt om een lokale uitbraak van het virus te onderdrukken. Zo geldt er algemene mondmaskerplicht bij omkadering en publiek, is zang voor niet-professionelen een verboden activiteit en is nauw fysiek contact voor niet-professionele artiesten verboden. Bij fase rood worden alle publieke evenementen opgeschort.

Koffietafels

Ook op koffietafels na afloop van begrafenissen mogen voortaan vijftig mensen aanwezig zijn. Daar moeten dan wel de regels gerespecteerd worden die in de horeca van kracht zijn.

Ongehuwde koppels met buitenlandse partner

Goed nieuws daarnaast voor internationale koppels die niet gehuwd zijn maar door de coronacrisis al maanden van elkaar gescheiden zijn. Voor de partner in het buitenland gaat de grens op 1 september opnieuw open, op voorwaarde dat het koppel kan bewijzen dat het een duurzame liefdesrelatie heeft. Concreet moet het koppel minstens 1 jaar hebben samengewoond of twee jaar een “affectieve relatie” hebben. Ook een gemeenschappelijk kind geldt als bewijs van duurzame relatie.

Bubbel van 5 blijft voorlopig

De sociale bubbel van vijf mensen blijft vanaf 1 september nog voor één maand behouden. Buiten die bubbel mogen alle mensen elkaar blijven ontmoeten, maar nooit met meer dan 10 personen tegelijk, en met inachtneming van de veiligheidsmaatregelen. Daarmee wordt geanticipeerd op de terugkerende reizigers en op de heropening van de scholen op 1 september.

Aan de federale regels met betrekking tot het dragen van een mondmasker verandert er niets. Het dragen van een masker vanaf de leeftijd van 12 jaar blijft verplicht op onder meer het openbaar vervoer, op markten en andere drukke plaatsen, maar volgens Wilmès is het aangeraden om overal een masker bij te hebben. “Je weet maar nooit.”

Partner Content