© Getty Images/iStockphoto

Een voorproefje van de nieuwe manier van werken

Plusmagazine.be Onlineredactie

Nu het vaccineren steeds sneller gaat, komt ook een eventuele terugkeer naar kantoor dichterbij. Maar hoe ziet die terugkeer eruit? En welke lessen trekken organisaties uit het massale thuiswerkexperiment van het afgelopen jaar?

Recruitmentorganisatie Robert Walters vroeg meer dan 400 bedrijfsleiders en ruim 800 professionals welke veranderingen zij verwachten na de coronapandemie.

1. Mogelijk einde van de open space en inkrimpen van de kantoorruimte

Voor de pandemie speelden bepaalde bedrijven een voortrekkersrol met hun innovatieve kantoren. Vooral organisaties in de technologiesector leken in een ‘kantoorstrijd’ verwikkeld en probeerden zich te onderscheiden met luxezaken als barista’s, fitnessruimtes en zelfs heuse game rooms.

Hoe spectaculair ook, wat veel van deze – en andere – bedrijven gemeen hebben, is de open space: de open vloerindeling met weinig ruimte tussen de werknemers. Voor de pandemie werd de open space al vaak verfoeid en misschien is de coronacrisis wel het laatste zetje richting de afgrond. Is het immers nog wel verstandig om met een grote groep mensen in één, veelal afgesloten ruimte te zitten? En zelfs als de gezondheidsrisico’s buiten beschouwingen worden gelaten, hebben veel werknemers zich gerealiseerd dat ze in een rustige (thuis)omgeving productiever zijn. Een andere mogelijke trend die het gevolg kan zijn van flexibel werken: het downsizen van kantoorruimte. Momenteel overweegt maar liefst 30% van de organisaties zijn kantoren in te krimpen.

2. Werken op afstand

Bijna de helft (45%) van de werknemers mocht voor de pandemie niet op regelmatige basis thuiswerken, maar 80% verwacht die flexibiliteit wél te hebben na afloop van de pandemie.

Concreet betekent dit dat organisaties hun werkmodellen van voor de pandemie misschien opnieuw moeten evalueren. Zo is 65% van de ondervraagde organisaties van plan om thuiswerken vaker toe te staan dan voor de coronacrisis. Belangrijk is wel dat managers in dat geval oog (blijven) houden voor de werkomstandigheden van hun collega’s. Ruim een derde (37%) van de respondenten gaf aan dat zij door het thuiswerken langere dagen maakten. 48% gaf aan dat het thuiswerken invloed had op hun mentale gezondheid. Zorg er dus voor dat werknemers die thuis willen werken ook de mogelijkheid hebben om tijdig uit te loggen en dat er ruimte is voor sociale interactie, bijvoorbeeld door regelmatig toch naar kantoor te komen.

3. Output-driven management

68% van de werknemers vindt dat managers zich meer moeten focussen op resultaten in plaats van op gewerkte uren, zo blijkt uit de enquête. Een wens die dankzij het thuiswerken misschien vaker realiteit wordt. Wanneer we minder zicht hebben op wie welke dag op kantoor werkt, is het belangrijk dat leidinggevenden kunnen overschakelen op een resultaatgerichte mentaliteit, waarbij behaalde doelstellingen de maatstaf zijn voor succesvol presteren, en niet het aantal uren aanwezig op kantoor. Voor veel organisaties kan dit een uitdaging zijn, aangezien 62% van de ondervraagde werknemers van mening is dat hun managers de voorkeur geven aan meer traditionele werk- en evaluatiepatronen. Maar toch: om aan de wensen van werknemers te voldoen, zal een betere balans gevonden moeten worden tussen het beoordelen op aanwezigheid en het beoordelen van behaalde resultaten.

Partner Content