© Getty Images/iStockphoto

Elke week 22 gevallen van familiaal geweld bij ouderen

Elke week worden gemiddeld zo’n 22 gevallen van familiaal geweld bij ouderen in Vlaanderen gemeld. Dat blijkt uit cijfers van 1712, de Centra voor Algemeen Welzijnswerk (CAW’s) en het Vlaamse Ondersteuningscentrum Ouderenmis(be)handeling (VLOCO). Deze cijfers werden bekend gemaakt naar aanleiding van de Internationale Dag tegen Ouderenmis(be)handeling.

In Vlaanderen werden vorig jaar 1.139 situaties van familiaal geweld bij ouderen geregistreerd, door zowel 1712, de CAW’s als door VLOCO. Dit cijfer slaat op meldingen van ouderenmis(be)handeling, partnergeweld tussen ouderen én oudermishandeling waarbij een kind geweld pleegt ten aanzien van zijn of haar bejaarde ouder.

Dit cijfer geeft volgens VLOCO een genuanceerd beeld over het voorkomen van geweld bij ouderen in een familiale context. Kijken we enkel naar de meldingen die specifiek als “ouderenmis(be)handeling” geregistreerd werden, dan gaat het om 421 meldingen in het afgelopen jaar. Dit komt neer op zo’n 8 situaties per week, een duidelijke toename ten opzichte van de 383 meldingen in 2019.

Het hoger aantal meldingen in 2020 heeft volgens VLOCO te maken met de toegenomen stress tijdens de covid-19-crisis bij mantelzorgers, maar ook de professionele hulpverleners. Net zoals bij de andere vormen van familiaal geweld zorgden de diverse veiligheidsmaatregelen én de crisis op zich voor meer spanningen, conflicten en stress. “Doordat er minder een beroep kon gedaan worden op de gebruikelijke dienstverlening van de lokale dienstencentra, de dagverzorgingscentra en gezinszorg. werd de afhankelijkheid van ouderen sterk op de proef gesteld en werd de druk op zowel mantelzorgers als professionals enorm opgevoerd. Echte uitvalswegen om eens stoom af te laten of uit te waaien waren er ook niet echt door de veiligheidsmaatregelen die voor sommige ouderen nog strenger waren”, zegt Lily De Clercq, stafmedewerker van VLOCO.

Uit internationaal onderzoek blijkt dat in België ongeveer 32 procent van de vrouwen ouder dan zestig jaar aangeven slachtoffer te zijn van ouderenmis(be)handeling. Dat kan gaan van betuttelen, negeren en schelden, tot verwaarlozen, duwen, trekken en ongewenst aanraken.

Partner Content