© AFP

Europarlement wil strengere aanpak handel in ivoor, wilde dieren en planten

Haast alle Europarlementsleden pleiten voor een onmiddellijk verbod op de handel van ivoor en de hoorns van neushoorns in de hele Europese Unie. Ze willen ook dezelfde strenge straffen voor de handel en smokkel van wilde dieren en planten, die jaarlijks op zowat 20 miljard euro geschat wordt. Dat blijkt uit een resolutie die donderdag massale steun kreeg in het Europese halfrond in Straatsburg.

“De smokkel van wilde dier- en plantsoorten is wereldwijd de op drie na grootste vorm van georganiseerde criminaliteit. Hoog tijd dus dat we de kwestie fors aanpakken”, zegt de Britse Catherine Bearder, auteur van de resolutie die slechts vijf tegenstemmen kreeg. Ze waarschuwt dat het fenomeen vaak ook gelinkt is aan andere vormen van georganiseerde misdaad, zoals witwassing, drugs- en wapenhandel en de financiering van milities of terreurgroepen.

Strenge straffen dringen zich op, vinden de Europese parlementsleden. Naast een algemeen verbod op de handel in ivoor en de hoorn van neushoorns roepen ze de lidstaten en de Commissie op werk te maken van gemeenschappelijke regels en sancties op de smokkel van wilde plant- en diersoorten. Ook het aanbieden, vervoeren, kopen en bezitten van illegaal verkregen dier- en plantsoorten in het buitenland moet worden aangepakt, luidt het nog.

De illegale handel in wilde dieren neemt nog steeds spectaculair toe, waarschuwt ook Belgisch Europarlementslid Mark Demesmaeker. “Europa is ontegensprekelijk betrokken partij. De EU is niet alleen een afzetmarkt voor producten afkomstig van illegale handel, maar fungeert ook als draaischijf voor deze handel richting bijvoorbeeld Azië”, aldus nog Demesmaeker, die pleit voor een “positieflijst” met exotische dieren die je als particulier wel mag houden.

Partner Content