© Getty Images

Evenwicht werk/privé belangrijke schakel in het professioneel welzijn van 55-plussers

Plusmagazine.be Onlineredactie

Het professioneel welzijn bij 55-plussers ligt hoger dan bij jongere werkenden met 7,1 op 10 vs. 6,8 bij 55-min. Dit blijkt uit een bevraging bij 1.500 werknemers en zelfstandigen door Securex. De job graag doen en de compensatie voor het werk dragen ongeacht de leeftijd bij tot het zich goed voelen op het werk, maar het evenwicht werk/privé weegt zwaarder door bij de 55-plussers.

De algemene welzijnsscore voor werkende 55-plussers in België is 6,7 op 10, wat iets hoger ligt dan dat van de werkenden onder de 55 (6,4). Het maatschappelijk welzijn van beide groepen ligt gelijk op 5,6 op 10, maar zowel het persoonlijk (7,2) als het professioneel (7,1) welzijn ligt hoger dan dat van de jongere werknemers (respectievelijk 6,9 en 6,8).

Het welzijn op het werk van de 55-plusser

Het professioneel welzijn geeft aan hoe goed men zich voelt op het werk. Daarnaast onderzocht Securex ook de belangrijkste factoren die hieraan bijdragen. In de top drie staat zowel bij 55-plus als 55-min het graag doen van de job op nummer één. De tweede plaats verschilt: bij 55-plussers is dit het evenwicht tussen werk en privé, terwijl bij werkende Belgen onder de 55 jaar de relaties met collega’s en leidinggevenden belangrijker zijn. Op de derde plaats staat voor beide leeftijdsgroepen de verloning voor het werk. 55-plussers ervaren een hogere mate van vervulling van deze vier factoren dan hun jongere collega’s. Tegelijkertijd evalueren zij de rol die de werkgever vandaag speelt voor elk van deze factoren als positiever dan hun jongere collega’s.

Frank Vander Sijpe, Director HR Trends & Insights bij Securex licht toe: ‘Het is duidelijk dat werkende 55-plussers vaak hogere welzijnsscores laten optekenen dan hun jongere collega’s, en werknemers die zich goed voelen presteren ook beter. Al is het belangrijk te wijzen op het ‘healthy worker’-effect: Het zijn de meest gezonde en competente 55-plussers die nog aan het werk zijn. Omgekeerd boost werk ook de gezondheid. Deze cijfers benadrukken dus het belang om 55-plussers aan het werk te houden, ook al zijn ze relatief gezien duurder dan hun jongere collega’s. Werkgevers kunnen hieraan bijdragen door te werken aan een context waarin zij ook aan hen de nodige kansen blijven bieden om gezond, competent, én geëngageerd te zijn.’

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content